Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

Ingekomen stukken

IDAfzenderDatumTitelWijze van afdoeningAgenda CommissieAgenda raadTypeOpmerkingenAfdeling
 • 1934
 • College van B&W
 • 7/22/2022
 • Informatiebrief 061 Ontwerp bestemmingsplan Vlietland Noord
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 29-09
 • 1933
 • College van B&W
 • 7/22/2022
 • Informatiebrief 060 Aanbieden jaarverslag klachten 2021 (incl. bijl.)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 29-09
 • 1932
 • College van B&W
 • 7/22/2022
 • Informatiebrief 059 COA Noodopvang
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 29-09
 • 1931
 • Raad van State
 • 7/20/2022
 • Intrekking beroep door Bomenbond mbt BP Bijdorp
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Raad 29-09
 • 1930
 • BSGR
 • 7/14/2022
 • Zienswijzen gemeenten op begroting 2023-2026
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Raad 29-09
 • 1929
 • College van B&W
 • 7/15/2022
 • Informatiebrief 058 Portefeuilleverdeling 2022-2026
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • 1928
 • Buren van Vlietland
 • 7/12/2022
 • Afschrift zienswijze BP Vlietland aan gem. Ldam-Vburg
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 29-09
 • 1927
 • Holland Rijnland
 • 7/7/2022
 • Zienswijze op werkprogramma HR 2022-2026
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de commissie B&B van 20 oktober 2022 en de raad van 3 november 2022.
 • Raad 29-09
 • 1926
 • FNV
 • 7/6/2022
 • Kostendelersnorm onder de 27 jaar
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • 1925
 • College van B&W
 • 7/15/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO 264 D66 over welstandscommissie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 29-09
 • 1924
 • College van B&W
 • 7/15/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 263 D66 over leveringsprobleem Liander
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 29-09
 • 1923
 • College van B&W
 • 7/15/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 262 PvdA over Fraudedetectiekaart WenI L'dam-V'burg
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 29-09
 • 1922
 • College van B&W
 • 7/8/2022
 • Informatiebrief 057 Uitbreiding opvang Ontheemden Oekraine
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 29-09
 • 1921
 • College van B&W
 • 7/8/2022
 • Informatiebrief 056 Amendement 155
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • 1920
 • College van B&W
 • 7/8/2022
 • Informatiebrief 055 Jeugd en regiovisiemonitor Voorschoten
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 29-09
 • 1919
 • College van B&W
 • 7/8/2022
 • Informatiebrief 054 Jaarverantwoording Kinderopvang 2021
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 29-09
 • 1918
 • College van B&W
 • 7/8/2022
 • Informatiebrief 053 Motie 213 zelfbewoningsplicht (incl. bijlagen)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • 1917
 • Inwoner
 • 7/7/2022
 • Passage in coalitieprogramm mbt Dobbewijk (incl. bijl.)
 • Betrokken bij de besluitvorming over het coalitieakkoord op 7 juli 2022. Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 29-09
 • 1916
 • RKC
 • 7/5/2022
 • Start onderzoek onderhoud wegen, bruggen en onderdoorgangen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • 1915
 • Holland Rijnland
 • 7/7/2022
 • Afschrift email aan college met reactie op cpt PvE Zuid-Holland Noord
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 29-09
 • 1914
 • Inwoner
 • 7/5/2022
 • Afschrift brief aan gem.raad L'dam-V'burg met Zienswijze ontw.BP Vlietland Noord
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 29-09
 • 1913
 • Stichting De Vos
 • 6/30/2022
 • Verzoek zienswijze op jaarverslag incl. jaarrekening 2021
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de commissie M&S van 15 september 2022 en de raad van 29 september 2022.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 7 juli 2022
 • 1912
 • College van B&W
 • 7/1/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 261 D66 over bouwontwikkelingen Vlietland
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 7 juli 2022
 • 1911
 • Betrokken zorgverleners
 • 4/20/2022
 • Afschrift brief aan college over Medisch Centrum Voorschoten
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 7 juli 2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 1910
 • College van B&W
 • 6/24/2022
 • Informatiebrief 052 Meicirculaire 2022
 • Betrekken bij de besluitvorming over de Kadernota 2023. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 07-07
 • 1909
 • Bibliotheek VS-WS
 • 6/19/2022
 • MFA n.a.v. Kadernota
 • Betrekken bij besluitvorming over de kadernota 2023. Het college van B&W verzoeken de brief conform besluitvorming te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 07-07
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 1908
 • Inwoner
 • 6/15/2022
 • Voorstraat 54
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 07-07
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 1907
 • Sportfondsen Voorschoten
 • 6/14/2022
 • Notitie stand van zaken Sportfondsen Voorschoten
 • Agenderen voor bespreking in het presidium en de griffie verzoeken hierover te adviseren.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 07-07
 • 1906
 • College van B&W
 • 6/17/2022
 • Informatiebrief 051 Stand van zaken opvang ontheemden Oekra├»ne
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 07-07
 • 1905
 • Greenports Nederland
 • 6/13/2022
 • Huisvesting internationale medewerkers (incl. bijlagen)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 07-07
 • 1904
 • College van B&W
 • 6/17/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 39 RvO 260 SP over grondgebruik Kruispuntkerk
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 07-07
 • 1903
 • College van B&W
 • 6/10/2022
 • Informatiebrief 050 Dashboard Wmo april 2022 nr. 1
 • Deze brief is besproken in de commissie M&S van 16 juni 2022. Zie de besluitenlijst van deze commissie. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 07-07
 • 1902
 • College van B&W
 • 6/10/2022
 • Informatiebrief 049 Portefeuilleverdeling per 7 juni 2022
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 07-07
 • 1901
 • College van B&W
 • 6/10/2022
 • Informatiebrief 048 Re-integratie en participatiebeleid
 • Deze brief is besproken in de commissie M&S van 16 juni 2022. Zie de besluitenlijst van die commissie. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 07-07
 • 1900
 • Actiecomit├ę Raden in Verzet
 • 6/10/2022
 • Voortgangsnotitie Raden in Verzet - Juni 2022
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 07-07
 • 1899
 • Inwoner
 • 6/8/2022
 • Joods vastgoed en rechtsherstel 1940-1945
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 07-07
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 1898
 • Prov. ZH
 • 6/3/2022
 • Stavaza inpassing WarmtelinQ Rijswijk-Leiden
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 07-07
 • 1897
 • College van B&W
 • 6/10/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 258 CDA over prioritering projecten
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 07-07
 • 1896
 • Prov. ZH
 • 5/18/2022
 • Afschrift brief aan college over De Bosmakelaar en Ruimtelijke strategie Bos en Bomen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 07-07
 • 1895
 • College van B&W
 • 6/3/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 259 SP over energiecompensatie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 07-07
 • 1894
 • College van B&W
 • 6/3/2022
 • Informatiebrief 047 Dashboard jeugdhulp Voorschoten april 2022
 • Deze brief is besproken in de commissie M&S van 16 juni 2022. Zie de besluitenlijst van deze commissie. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 07-07
 • 1893
 • Hecht en VRHM
 • 5/30/2022
 • Wijze waarop begroting GHOR is verwoord in begroting Hecht en VRHM
 • Betrokken bij de besluitvorming over de zienswijzen concept begrotingen Gemeenschappelijke regelingen Hecht en VRHM op 2 juni 2022.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 07-07
 • 1892
 • E. Spil
 • 5/30/2022
 • Aankondiging vertrek per 3 juni 2022
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 07-07
 • 1891
 • P. de Bruijn
 • 6/1/2022
 • Informatiefase 2
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 07-07
 • 1890
 • KinderrechtenCollectief o
 • 5/25/2022
 • Jeugdparticipatie in gemeentebeleid
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 02-06
 • 1889
 • Diverse organisaties
 • 5/25/2022
 • Uitnodiging tot deelname aan campagne Orange the World
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 02-06
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 1888
 • Formateurs
 • 5/27/2022
 • Verslag formatiefase
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 02-06
 • 1887
 • Voorschoten voor Elkaar
 • 5/27/2022
 • Jaarverslag 2021
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 02-06
 • 1886
 • College van B&W
 • 5/27/2022
 • Informatiebrief 046 Voortgang samenwerking Warmte Leidse Regio
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 02-06
 • Griffie VS
 • 1885
 • College van B&W
 • 5/27/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 257 PvdA over dienstverleningsovereenkomst WenI LV-VS
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 02-06
Top