link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 4 april 2023

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
1.a
Installatie raadslid
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Benoeming commissielid
5
Benoeming wethouder
6
Notulen
7
Lijst ingekomen stukken
8
Hamerstukken
8.a
Benoeming lid toezichthoudend deel van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar
8.b
Benoeming commissielid WCE met als deskundigheid architectuur en stedenbouw
8.c
Benoeming van een burgerlid van de commissie WCE
8.d
Subsidieaanvraag NGE-onderzoeken 2022
9
Vaststellen winnend plan ontwikkelcompetitie Den Deylschool
9.a
Ingediend (sub)amendement
10
Lokale Energiestrategie 2023-2026
10.a
Ingediend amendement
11
Asfaltonderhoud aan de rijbaan van De Wassenaarse Slag combineren met het verbeteren van de veiligheid van de fietsoversteek bij hotel Duinoord
12
Zie agendapunt 8d
13
Motie vreemd aan de orde
14
Vragenronde
15
Sluiting vergadering