Toezeggingen Wassenaar

IDAgendapuntTitelPortefeuillehouderAfgedaan
 • 517
 • Meer locaties plaatsen Felyx scooters
 • wethouder Koetsier
 • 210
 • Subsidieplan Wassenaar 2021-2024/convenant met Stichting Gemeenschapsfonds Wassenaar
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 209
 • jaarrekening 2019/nadere schriftelijke ten aanzien van de bestemmingsreserves
 • wethouder Schokker
 • 223
 • Interpretatie midterm review
 • Burgemeester de Lange
 • 224
 • Stand van zaken reserves, de voorzieningen en de liquiditeiten
 • wethouder Schokker
 • 221
 • Kadernota 2022-2025
 • wethouder Schokker
 • 222
 • Dereguleringsmaatregelen
 • wethouder Wassenaar
 • 225
 • Inschatting kosten eventuele verkeersmaatregelen om de verkeersoverlast en het sluipverkeer in Wassenaar aan te pakken vooruitlopend op het verkeersplan dat voor eind 2020 gepland staat.
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 226
 • Inspectie bruggen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 535
 • Herinrichting Jagerslaan
 • wethouder Koetsier
 • 536
 • Plan veilig, duurzaam inrichten Dr. Mansveltkade
 • wethouder Koetsier
 • 1
 • Bruikleenovereenkomst Russische vazen met Het Loo
 • burgemeester Aptroot
 • 121
 • Perzische tuin
 • burgemeester Koen
 • 551
 • Schriftelijke beantwoording aantal vragen tijdens vragenronde
 • 57
 • Voorjaarsnota 2017/Tuincentrum Bloemendaal
 • wethouder Maat
 • 510
 • Stimuleringsregeling gezonde school
 • Wethouder Bloemendaal
 • 509
 • Gymzaal Burmanlaan
 • wethouder Van Doeveren
 • 507
 • Luchtkwaliteit in Wassenaar
 • wethouder Koetsier
 • 508
 • Raadinformatiebrief over het schone lucht akkoord
 • wethouder Koetsier
 • 506
 • Pachtovereenkomst met Staatsbosbeheer
 • wethouder Koetsier
 • 485
 • Overzicht niet toegekende subsidies nieuw en bestaand
 • Wethouder Bloemendaal
 • 589
 • Plan beperking restafval
 • wethouder Van Doeveren
 • 593
 • Integraal plan aanlichting van de Paauw
 • wethouder Van Doeveren
 • 590
 • Tijdelijk flankerende maatregelen Dr. Mansveltkade
 • wethouder Koetsier
 • 591
 • Ontwikkelingen Duindigt
 • wethouder Koetsier
 • 588
 • Raadsvoorstellen geld beschikbaar te stellen voor investeringen
 • wethouder Van Doeveren
 • 594
 • Evaluatie handhaving
 • Burgemeester de Lange
 • 592
 • Derde dagdeel jongerencentrum
 • wethouder Zoutendijk
 • 620
 • Nieuwigheden Residentie Parkzicht voorafgaand aan commissie
 • Wethouder Bloemendaal
 • 103
 • Afkoop WMO regresrecht.
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 104
 • Voorlinden: rapport Goudappel Coffeng
 • wethouder Maat
 • 585
 • Informeren over belangrijke zaken, veranderingen dan wel haperingen in de uitvoering
 • wethouder Koetsier
 • 584
 • Informatiebijeenkomst over organisatie van projectmanagement binnen de gemeente Wassenaar
 • Burgemeester de Lange
 • 587
 • Plaatsing openbare toiletten Wassenaarse Slag
 • wethouder Van Doeveren
 • 586
 • Terugkoppeling aan de raad nav overleg met Rijkswaterstaat inzake ongelukken Zijdeweg/N44
 • wethouder Koetsier
 • 3
 • Openbaar toilet
 • wethouder Doorn
 • 547
 • Financiën Centrumplan
 • wethouder Van Doeveren
 • 548
 • Uitgangspunten wegcategoriseringsplan
 • wethouder Koetsier
 • 550
 • Kosten verbetertraject bestuurscultuur
 • Burgemeester de Lange
 • 549
 • Cijfers onderhoudsniveau B
 • wethouder Koetsier
 • 626
 • Schriftelijke beantwoording van vragen DLW inzake grondwater tijdens vragenronde
 • wethouder Koetsier
 • 627
 • De vragen van HvW tijdens vragenronde inzake kunstwerk Jericho schriftelijk te beantwoorden
 • wethouder Koetsier
 • 264
 • Reserve grote projecten
 • wethouder Schokker
 • 262
 • Inclusie agenda
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 263
 • Verordeningen rondom inwonersparticipatie
 • wethouder de Ridder
 • 261
 • Totaal overzicht gemeentelijke vastgoed
 • wethouder Schokker
 • 260
 • Verduurzaming gemeentelijke panden
 • wethouder Schokker
 • 380
 • liquiditeitsprognose opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de verkoop van vastgoed en met eventuele andere inkomstenbronnen
 • wethouder Schokker
 • 382
 • de najaarsnota ontvangt de raad een nadere duiding van de reserves en financiële risico’s
 • wethouder Schokker
 • 381
 • Toelichting aan geïnteresseerde raadsleden door expert over de fijnstofmetingen
 • wethouder Klaver-Bouman