Moties

IDOnderwerpAgendapuntStatusAfgedaan
 • 151
 • Motie 151 GL SP over sollicitatieplicht 60-plussers (Kadernota)
 • Aangehouden
 • 152
 • Motie 152 VLS CDA PvdA ONS over investeringsstop
 • Verworpen
 • 158
 • Motie 158 CDA GL VLS PvdA D66 ONS over energiebesparing openbare verlichting (Kadernota 2021)
 • Aangenomen
 • 157
 • Motie 157 CDA ONS VLS GL D66 PvdA over alternatieve kostendragers fortgens (Kadernota 2021)
 • Aangenomen
 • 150
 • Motie 150 GL D66 over uitwerking maatregelen Milieubeleidsplan (Kadernota)
 • Aangenomen
 • 154
 • Motie 154 VLS CDA PvdA ONS over tijdig antwoorden
 • Verworpen
 • 159
 • Motie 159 CDA ONS VLS over voorbeeldfunctie gemeente voorschoten
 • Verworpen
 • 149
 • Motie 149 ONS PvdA CDA VLS Voorschoten over fiestverbod Schoolstraat
 • Verworpen
 • 162
 • Motie 162 D66 over particulier opdrachtgeverschap woningbouw
 • Aangenomen
 • 156
 • Motie 156 PvdA CDA ONS VLS over accommodatiebeleid
 • Verworpen
 • 155
 • Motie 155 CDA PvdA VLS ONS over veranderingsproces (Kadernota 2021)
 • Verworpen
 • 161
 • Motie 161 D66 over digitale participatie
 • Aangenomen
 • 160
 • Motie 160 SP over Voor 14
 • Verworpen
 • 153
 • Motie 153 VLS CDA PvdA ONS over Participatie
 • Verworpen
 • 274
 • Motie 274 PvdA over inventarisatie mogelijke bouwlocaties
 • Verworpen
 • 275
 • Motie 275 CDA GL PvdA over steun aan Turkije en Syrie
 • Aangenomen
 • 14
 • Motie 100550 ONS, D66, CDA en VVD over verbetering verkeersontsluiting N447
 • Aangenomen
 • 307
 • Motie 307 D66 GL over Uitvoering LES
 • Verworpen
 • 306
 • Motie 306 PvdA over Gemeentelijke organisatie
 • Aangenomen
 • 303
 • Motie 303 GL D66 PvdA over Stedenbouwkundig schetsontwerp IJsbaan
 • Aangenomen
 • 309
 • Motie 309 D66 over Actieplan Buurtpreventieteams
 • Aangenomen
 • 305
 • Motie 305 PvdA CDA over Clientenraad
 • Aangenomen
 • 304
 • Motie 304 GL SP PvdA over Buurtvaders voor veilige en sociale wijken
 • Ingetrokken
 • 49
 • Motie 049 VVD, CDA, ONS, SP over beĆ«indigen subsidie zwembad het Wedde
 • Aangenomen
 • 41
 • Motie 041 D66 over instellen taskforce Het Wedde
 • Teruggetrokken
 • 39
 • Motie 039 D66 over instellen taskforce beter benutten eigen kracht inwoners
 • Aangekondigd
 • 32
 • Motie 032 SP, PvdA en GL over kostendekkende leges voor commerciele activiteiten
 • Overgenomen
 • 34
 • Motie 034 ONS over Lokaal onderwijsbeleidversie
 • Teruggetrokken
 • 33
 • Motie 033 SP, PvdA, GL en D66 over betaald parkeren
 • Verworpen
 • 50
 • Motie 050 VVD, CDA, ONS, SP over inzet kwijtschelding rioolheffing t.a.v. toekomst voorzieningen
 • Aangenomen
 • 48
 • Motie 048 ONS over opschorten investeringen
 • Teruggetrokken
 • 47
 • Motie 047 PvdA over beleidsnotities
 • Teruggetrokken
 • 37
 • Motie 037 ONS over toegankelijkheid openbare trottoirs
 • Overgenomen
 • 44
 • Motie 044 CDA, SP, VVD, ONS en D66 over begroting 2018 aansturing Werkorganisatie
 • Aangenomen
 • 46
 • Motie 046 PvdA, GL en D66 over schuldreductie
 • Aangenomen
 • 45
 • Motie 045 CDA, PvdA, SP, GL en D66 over begroting 2018 Fair Trade gemeente
 • Teruggetrokken
 • 38
 • Motie 038 ONS over instellen auditcommissie
 • Teruggetrokken
 • 36
 • Motie 036 ONS over terugdraaien bijdrage leefbaarheid en participatie
 • Teruggetrokken
 • 35
 • Motie 035 ONS over OZB niet-woningen meer verhogen
 • Teruggetrokken
 • 43
 • Motie 043 D66 over analyse cluster infra-structuur
 • Verworpen
 • 202
 • Motie 202 SP over referendumverordening
 • Verworpen
 • 196
 • Motie 196 CDA PvdA ONS VLS over Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 • Aangenomen
 • 195
 • Motie 195 CDA PvdA ONS VLS over beheer openbare ruimte
 • Verworpen
 • 194
 • INGETROKKEN Motie 194 CDA PvdA ONS VLS over monitoring en sturing op investeringen en liquiditeit
 • Ingetrokken
 • 199
 • Motie 199 D66 GL SP over slavernijgeschiedenis in VS (Berbice)
 • Ingetrokken
 • 193
 • Motie 193 CDA PvdA ONS VLS over dekking taken maatschappelijke ontwikkeling
 • Verworpen
 • 192
 • Motie 192 CDA VVD PvdA ONS VLS over Sportprijs (Kaderbrief 2022)
 • Aangenomen
 • 201
 • Motie 201 PvdA CDA ONS VLS over samenhangende besluitvorming
 • Verworpen
 • 198
 • Motie 198 GL D66 SP CDA over toegankelijkheid wooncomplexen
 • Aangenomen
 • 197
 • Motie 197 CDA PvdA ONS VLS over investeringkrediet Fortgenschool
 • Verworpen