Amendementen Wassenaar

IDAgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
 • 159
 • Amendement HvW GL Stichting Openbaar Primair Onderwijs
 • Verworpen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 160
 • Amendement VVD CDA D66 DLW PvdA op Realisatieplan Verkeer
 • Aangenomen
 • wethouder Koetsier
 • 149
 • Amendement CDA D66 PvdA DLW geen OZB verhoging van 20% in 2023
 • Aangenomen
 • wethouder Hendrickx
 • 151
 • Amendement LW! OZB inkomsten zullen niet met 23,1% maar met maximaal 12,85%
 • Ingetrokken
 • wethouder Hendrickx
 • 150
 • Amendement LW! Voedselbank gecorrigeerd 9 november 2022
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 146
 • Amendement PvdA D66 CDA HvW Energiecompensatie huishoudens met inkomen tussen de 120% en 150% sociaal minimum
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 53
 • AMENDEMENT over het burgerinitiatief Kerkehout LW!
 • Aangenomen
 • 135
 • Amendement VVD Centrumplan
 • Verworpen
 • wethouder Boon
 • 137
 • Amendement D66 CDA begroting 2023 m.b.t. het Centrumplan
 • Verworpen
 • wethouder Boon
 • 139
 • Amendement DLW PvdA D66 LW! onderz onteigening Joods vastgoed tijdens WOII
 • Aangenomen
 • Burgemeester de Lange
 • 144
 • Amendement LW! DLW Dementie vriendelijke gemeente
 • Verworpen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 140
 • Amendement DLW D66 VVD CDA Wassenaars museum
 • Aangenomen
 • wethouder Hendrickx
 • 138
 • Amendement HvW VVD GL inzake CO2 emissie
 • Aangenomen
 • wethouder Van Sloten
 • 142
 • Amendement LW! VVD GL voorbehoud structurele uitbreiding FTE
 • Aangenomen
 • wethouder Hendrickx
 • 136
 • Amendement D66 Begroting 2023-2026-schrappen tekstdeel blz.7
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 134
 • Amendement VVD Begroting 2023 re OZB verhoging versie 8 november
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 147
 • Amendement VVD LW! GL CDA DLW PvdA HvW Begroting 2023 investeringen 500K naar raad voor besluit
 • Aangenomen
 • wethouder Hendrickx
 • 148
 • Amendement HvW OZB 12,5%
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 141
 • Amendement DLW HvW PvdA LW! openbare aangepaste wc-unit
 • Aangenomen
 • wethouder Van Sloten
 • 143
 • Amendement LW! GL compensatie OZB stijging voor sportclubs
 • Verworpen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 145
 • Amendement LW! GL voedselbank
 • Verworpen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 133
 • Amendement CDA D66 PvdA DLW geen OZB verhoging in 2023
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 155
 • Amendement DLW VVD CDA D66 PvdA Commandopost Clingendael advies
 • Aangenomen
 • wethouder Boon
 • 80
 • Zuiver en prudent omgaan met risicogarantstelling Avalex voor de Wassenaarse begroting
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 81
 • Kadernota
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 82
 • Aanwending reserve grote projecten
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 167
 • Amendement zienswijzebrief SbjH VVD
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 168
 • Amendement duurzaamheid zienswijze begroting SbjH GL
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 165
 • Amendement huisvestingsverordening art.1
 • Verworpen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 166
 • Amendement huisvestingsverordening art. 3 HvW
 • Verworpen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 164
 • Amendement duurzaam veilig inrichten Storm zuid Schouwweg noord LW!
 • Ingetrokken
 • wethouder Koetsier
 • 163
 • Amendement duurzaam veilig inrichten Jagerslaan DLW
 • Ingetrokken
 • wethouder Koetsier
 • 128
 • Amendement DLW inzake ter beschikking stellen € 26.000 t.b.v. het aanleggen van voorzieningen op het Berkheiveld Voorjaarsnota 2022
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 130
 • Amendement DLW inzake dorpsmuseum over de Voorjaarsnota 2022
 • Ingetrokken
 • wethouder Hendrickx
 • 127
 • Amendement CDA en D66 inzake ter beschikking stellen € 26.000 t.b.v. aanleggen voorzieningen Berkheiveld Voorjaarsnota 2022
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 129
 • Amendement DLW inzake hospice over de voorjaarsnota 2022
 • Ingetrokken
 • wethouder Hendrickx
 • 20
 • Amendement 020 VVD over zienswijze Avalex
 • Aangenomen
 • wethouder Blommers
 • 21
 • Amendement 021 VVD zienswijze jaarrekening 2017
 • Aangenomen
 • wethouder Blommers
 • 161
 • Amendement LW Startdocument RO-procedure SKOW
 • Ingetrokken
 • Wethouder Bloemendaal
 • 162
 • Amendement DLW D66 GL VVD CDA LW! PvdA gefuseerde school SKOW
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 216
 • Amendement HvW Aanpassen Verordening Fractieondersteuning
 • Verworpen
 • Burgemeester de Lange
 • 215
 • Amendement LW! Rijksstraatweg 785 versie 2
 • Aangenomen
 • wethouder Koetsier
 • 217
 • Amendement PvdA Beleidsplan Sociaal Domein Wassenaar
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 218
 • Amendement LW! zienswijzebrief KDB
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 220
 • Amendement CDA - PvdA - GL Verwijderen voetbalkooi Park Deijleroord-creëren groen openbaar schoolplein.
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 219
 • 24.6.4 Amendement VVD D66 PvdA CDA DLW Verkeersveiligheid SKOW
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 221
 • Amendement LW! lokatie SKOW
 • Verworpen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 156
 • Amendement VVD, CDA, D66, PvdA, DLW Den Deyl raad 4 april 2023
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 157
 • Sub Amendement LW! Den Deyl raad 4 april 2023
 • Verworpen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 158
 • Amendement HvW, GL inzake Lokale Energie Strategie
 • Aangenomen
 • wethouder Koetsier