Schriftelijke vragen

IDOnderwerpDatum vraagEinddatumAfgedaan
 • 362
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO PvdA 362 Van Beethovenlaan
 • 5/14/2024
 • 6/13/2024
 • 361
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO PvdA 361 Elektrakast
 • 5/14/2024
 • 6/13/2024
 • 360
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 360 VVD over Verkeerssituatie Dobbewijk
 • 5/10/2024
 • 6/9/2024
 • 359
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 359 PvdA over Stichting Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
 • 5/10/2024
 • 6/9/2024
 • 358
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 358 GL over KPN glasvezel
 • 5/7/2024
 • 6/7/2024
 • 357
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 357 GL over Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • 5/6/2024
 • 6/5/2024
 • 356
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 356 GL over Ontwerp IJsbaan
 • 4/16/2024
 • 5/16/2024
 • 355
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 355 VL over Jeu de boules club
 • 4/10/2024
 • 5/10/2024
 • 353
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 353 PvdA vervolgvragen over Hekjes Vlietwijk
 • 3/26/2024
 • 4/25/2024
 • 354
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 354 GL PvdA Vervolgvragen over Straatverlichting
 • 3/26/2024
 • 4/25/2024
 • 352
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 352 D66 over nieuwsbericht huren panden Treubplein
 • 3/6/2024
 • 4/5/2024
 • 351
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 351 PvdA Verlichting
 • 2/29/2024
 • 3/30/2024
 • 350
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 350 GL Straatverlichting Centrum
 • 2/27/2024
 • 3/28/2024
 • 349
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 349 PvdA over Hekjes Vlietwijk
 • 2/20/2024
 • 3/21/2024
 • 348
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 348 PvdA GL over Leegstand Centrum
 • 2/20/2024
 • 3/21/2024
 • 347
 • Schriftelijke vragen 347 PvdA Motie Oegstgeest kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
 • 2/7/2024
 • 3/6/2024
 • 346
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 346 D66 over Duurzaamheidstafel vragen
 • 1/31/2024
 • 3/1/2024
 • 345
 • Schriftelijke vragen ex art 39 RvO 345 CDA beslissing op bezwaar Van Hogendorpweg
 • 1/17/2024
 • 2/16/2024
 • 344
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 344 VVD over Woninginbraken
 • 1/10/2024
 • 2/2/2024
 • 342
 • Schriftelijke Vragen ex art. 39 RvO 342 GL over Betaling aan Dierenambulance
 • 12/28/2023
 • 1/27/2024
 • 343
 • Schriftelijke Vragen ex art. 39 RvO 343 GL over Prestaties leerlingenvervoer
 • 12/28/2023
 • 1/27/2024
 • 341
 • Schriftelijke Vragen ex art. 39 RvO 341 PvdA over Woningen NoordHofland
 • 12/20/2023
 • 1/19/2024
 • 340
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 340 VVD over Realisatie riooloverstort
 • 12/13/2023
 • 1/12/2024
 • 339
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 339 PvdA over Herontwikkeling Adegeest
 • 12/6/2023
 • 1/8/2024
 • 338
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 338 GL over Herijking IHP
 • 11/30/2023
 • 12/30/2023
 • 337
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 337 D66 over arbeidsmigranten aanleg glasvezel
 • 10/26/2023
 • 11/27/2023
 • 336
 • Schriftelijke vragen ex art 39 RvO 336 VVD en CDA woningbouwontwikkeling
 • 10/23/2023
 • 11/23/2023
 • 335
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 335 GL over hekken bij Albert Heijn
 • 10/18/2023
 • 1/1/2024
 • 334
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 334 GL PvdA over energiearmoede
 • 10/11/2023
 • 11/10/2023
 • 333
 • Schriftelijke vragen ex art 39 RvO 333 PvdA over RKC rapport minimabeleid
 • 10/9/2023
 • 11/9/2023
 • 332
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 332 GL over bewakingscamera’s Sportfondsen
 • 9/29/2023
 • 10/29/2023
 • 330
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 330 VL over digitaal archief
 • 9/15/2023
 • 10/15/2023
 • 331
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 331 VL over invalidenparkeerplaats
 • 9/15/2023
 • 10/15/2023
 • 329
 • Schriftelijke vragen ex art 39 RvO 329 PvdA over parkeren in Noord Hofland
 • 9/10/2023
 • 10/11/2023
 • 328
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 328 VVD over parkeerbeleid omgeving Fortgensschool
 • 9/7/2023
 • 10/7/2023
 • 327
 • Schriftelijke vragen ex art 39 RvO 327 PvdA over rommel bij afvalcontainers Vlietwijk
 • 8/28/2023
 • 9/27/2023
 • 325
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 325 PvdA over incidenten Vlietwijk-Nicolaas Maeskade
 • 7/18/2023
 • 9/15/2023
 • 326
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 326 PvdA over vuilnis bijplaatsen–Algemene Politie Verordening
 • 7/18/2023
 • 9/15/2023
 • 324
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 324 GL over Subsidieregeling gepubliceerd
 • 7/6/2023
 • 9/15/2023
 • 322
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 322 VVD over verkeerssituatie Leidseweg-Noord
 • 6/23/2023
 • 7/23/2023
 • 321
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 321 GL over Verkeerssituatie Trompweg-Leidseweg-Noord
 • 6/21/2023
 • 7/21/2023
 • 320
 • Schriftelijke vragen ex art 39 RvO 320 VVD over veiligheid
 • 6/20/2023
 • 7/18/2023
 • 319
 • Schriftelijke vragen ex art. RvO 319 CDA Ontslag en benoeming leden cie WCE
 • 6/12/2023
 • 7/3/2023
 • 317
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 317 GL over subsidiebeleid in relatie tot economische agenda
 • 6/9/2023
 • 7/9/2023
 • 318
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 318 VVD over Segaar-Arsenaal
 • 6/9/2023
 • 316
 • Schriftelijke vragen ex art 39 RvO 316 PvdA over fietsparkeren centrum
 • 5/8/2023
 • 6/7/2023
 • 315
 • Schriftelijke vragen ex art 39 RvO PvdA over Sportfondsen
 • 5/1/2023
 • 5/31/2023
 • 314
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 314 VL over Woningisolatie
 • 4/26/2023
 • 5/26/2023
 • 313
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 313 GL over Ambachts- en Baljuwhuis
 • 4/24/2023
 • 5/24/2023
 • 312
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 312 GL over schuldsaneringsregeling
 • 4/4/2023
 • 5/4/2023