Ingekomen stukken Wassenaar

IDAfzenderDatumTitelWijze van afdoeningAgendaAfdeling
 • 629
 • Burger
 • 7/12/2024
 • Brief d.d. 12 juli 2024 - Burger inzake De wolf is gevaarlijk voor mens en dier en moet hier weg (8)
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 627
 • GGD en VT
 • 7/11/2024
 • Brief d.d. 11 juli 2024 - GR GGD en VT inzake aanbiedingsbrief voorgenomen reactie zienswijzen GR GGD - VT Haaglanden
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 628
 • College
 • 7/10/2024
 • Informatiebrief 082 - Proces Ouderenbeleid
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 615
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 074 - Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 610
 • college
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 069 - Jaarverslag luchtkwaliteit Wassenaar 2023
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 612
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 071 - Proces Actualisatie Huisvestingsverordening Wassenaar 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 611
 • college
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 070 - Ontwikkelingen Schiphol-vliegtuiglawaai 2023-2024
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 604
 • college
 • 7/9/2024
 • 320 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 36 RvO raadslid Bellekom - Vogels LW! inzake rattenplaag langs de wetering
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 609
 • College
 • 7/9/2024
 • 323 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 36 RvO raadslid Rogge - Schneider VVD inzake veiligheid in de Langstraat
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 620
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 079 - Toezeggingen bij startnotitie Sportvisie Wassenaar
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 624
 • College
 • 7/9/2024
 • Raadpleegbrief Straatnaam voor de herontwikkeling Den Deylschool
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 619
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 078 - Jaarverslag leerplicht en Regionale Meld- en Co√∂rdinatiefunctie schooljaar 2022 - 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 616
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 075 - Regionaal opvangplan Haaglanden
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 614
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 073 - Ontwikkeling nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening Wassenaar
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 617
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 076 - Respijtzorg
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 626
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 081 - Kwaliteit rechtmatigheid en rechtsgeldigheid van raadsvoorstellen
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 605
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 065 - Voortgang inzake MOC Maaldrift
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 623
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 080 - Integraal jaarverslag 2023 en Uitvoeringsprogramma 2024 VTH
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 613
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 072 - Toezegging 653 cijfers digitale fraude
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 621
 • College
 • 7/9/2024
 • 324 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 36 RvO raadslid Bellekom - Vogels LW! inzake behandelen beleidsplan minimaregelingen
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 618
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 077 - Begroting Bloemcampschool
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 606
 • College
 • 7/9/2024
 • Informatiebrief 066 - Zienswijze ontwerpherziening Omgevingsbeleid Provincie Zuid-Holland 2024
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 603
 • College
 • 7/8/2024
 • 321 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 36 RvO raadslid Bellekom - Vogels LW! inzake fietsparkeerplekken van Oldebarneveltweg
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 625
 • MRDH
 • 7/5/2024
 • Brief d.d. 5 juli 2024 - MRDH inzake aanbiedingsbrief evaluatieonderzoek MRDH
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 622
 • MRDH
 • 7/4/2024
 • Brief d.d. 4 juli 2024 - MRDH inzake Vervoerplannen 2025 en Nota van Reactie
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 602
 • VNG
 • 7/4/2024
 • 24-029 Ledenbrief VNG - wijziging-model-apv-zomer-2024
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 600
 • School Advies Dienst (SAD) Wassenaar
 • 7/3/2024
 • Brief d.d. 3 juli 2024 - SchoolAdviesDienst inzake Jaarrekening 2023 Gewaarmerkte versie
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 595
 • College
 • 7/2/2024
 • 116 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Hendrickx HvW inzake exploitatiesaldo 2023-2024
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 596
 • College
 • 7/2/2024
 • 318 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 36 RvO raadslid Pesman HvW inzake stand van zaken Skatepark
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 601
 • College
 • 7/2/2024
 • 112 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Gankema LW! inzake inzage voor drie grote kostenposten die sterk afwijken van de gemiddelden
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 598
 • College
 • 7/2/2024
 • 117 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Hendrickx HvW inzake bankstand per 30 juni 2024
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 608
 • College
 • 7/2/2024
 • Informatiebrief 068 - Verlengen samenwerkingsovereenkomst POH Jeugd
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 607
 • College
 • 7/2/2024
 • Informatiebrief 067 - Monitor jeugdhulp Wassenaar 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 592
 • Burger
 • 7/1/2024
 • Klachten burger inzake geluidsoverlast padelbanen
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 597
 • Meldpunt rookoverlast
 • 7/1/2024
 • Brief d.d. 1 juli 2024 - Meldpunt rookoverlast inzake tips voor gemeenteraadsfracties i.v.m. het houtrookprobleem
 • van de inhoud kennis te nemen / in handen stellen van het college
 • 593
 • Provincie Zuid-Holland
 • 7/1/2024
 • Brief d.d. 1 juli 2024 - Provinicie Zuid-Holland inzake brief aan gemeenten en waterschappen over de actualisatie van het programma Beter Bestuur
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 588
 • Burger
 • 6/28/2024
 • Brief d.d. 28 juni 2024 - Burger inzake video toewijzing standplaatsen woonwagens
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 591
 • Orange the World
 • 6/28/2024
 • Brief d.d. 28 juni 2024 - Orange the World inzake Uitnodiging Orange the World 2024 - United Nations Women Nederland
 • van de inhoud kennis te nemen / in handen stellen van het college
 • 589
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 6/27/2024
 • Brief d.d. 27 juni 2024- GR GGD en VT Haaglanden inzake Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 590
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 6/27/2024
 • Brief d.d. 27 juni 2024 - GR GGD en VT Haaglanden inzake Aanbiedingsbrief Eerste Bestuursrapportage 2024
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 599
 • VNG
 • 6/27/2024
 • 24-028 Ledenbrief VNG - modelverordening-antidiscriminatievoorziening
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 587
 • BSGR
 • 6/27/2024
 • Brief d.d. 27 juni 2024 - BSGR inzake Formele aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 BSGR AB deelnemers
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 594
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 6/27/2024
 • Brief d.d. 27 juni 2024 - GR GGD en VT Haaglanden - definitief gewijzigde statuten van de GR GGD en VT Haaglanden
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 586
 • VNG
 • 6/26/2024
 • 24-027 Ledenbrief VNG - raadpleging_inzet_cao_aan_de_slag_2025
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 580
 • college
 • 6/24/2024
 • 113 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Gankema LW! inzake technische vragen Kadernota
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 585
 • VNG
 • 6/21/2024
 • 24-026 Ledenbrief VNG - inkoopvoorwaarden-camerasystemen
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 578
 • College
 • 6/21/2024
 • 114 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Hendrickx HvW inzake technische vragen vooraf aan de behandeling van de kadernota
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 581
 • Burger
 • 6/21/2024
 • Brief d.d. 21 juni 2024 - Burger inzake gebruik nieuwe klinkers bij herinrichting Schouwweg
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 579
 • College
 • 6/21/2024
 • 115 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Gankema LW! inzake toeristenbelasting
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 577
 • Burger
 • 6/21/2024
 • Brief d.d. 21 juni 2024 - Burger inzake gebruik stenen bij renovatie Schouwweg
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college