Ingekomen stukken Wassenaar

IDAfzenderDatumTitelWijze van afdoeningAgendaAfdeling
 • 485
 • college
 • 4/23/2024
 • 105 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Paulides DLW inzake waarderingsborrel en bestuurskosten college over 2023
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 487
 • College
 • 4/23/2024
 • 107 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Hendrickx HvW inzake huurovereenkomst Staatsbosbeheer + presentatie gemeentewerf
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 490
 • College
 • 4/23/2024
 • Informatiebrief 040 CO2-prestatieladder
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 484
 • College
 • 4/23/2024
 • 104 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Paulides DLW inzake marketingstichting Voorschoten Wassenaar
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 486
 • college
 • 4/23/2024
 • 106 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Paulides DLW inzake streekomroep mislukt
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 483
 • college
 • 4/23/2024
 • Informatiebrief 038 - Definitieve locatie SKOW
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 489
 • College
 • 4/23/2024
 • Informatiebrief 039 - Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 488
 • College
 • 4/23/2024
 • 311 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 36 RvO raadslid Pesman HvW inzake voortgang opknappen Skatepark
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 493
 • College
 • 4/23/2024
 • 310 Schriftelijke vragen ex art. 36 RvO raadslid Rogge - Schneider VVD inzake Wet open overheid
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 491
 • Gemeente Valkenswaard
 • 4/22/2024
 • Brief d.d. 22 april 2024 - Gemeente Valkenswaard - Brandbrief Post-COVID regeling aan minister
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 482
 • Burger
 • 4/22/2024
 • Brief d.d. 22 april 2024 - Burger inzake Van Duits familie archief naar archief Wassenaar
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 479
 • Burger
 • 4/21/2024
 • Brief d.d. 21 april 2024 - Burger inzake Educatie WO2 Wassenaarse scholen
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 492
 • Burger
 • 4/19/2024
 • Brief d.d. 19 april 2024 - Burger inzake LIANDER aandeelhouders en volksvertegenwoordigers
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 478
 • Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties
 • 4/19/2024
 • Brief d.d. 19 april 2024 -Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties inzake FWO jaarverslag 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 481
 • College
 • 4/19/2024
 • Informatiebrief 037 - Ontvlechting WRB en KNRM
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 472
 • Burger
 • 4/18/2024
 • Klachtenbestand burger inzake padelbanen
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 473
 • College
 • 4/18/2024
 • Informatiebrief 033 - Onderzoek naar de rol van de gemeente in de onteigening van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog en het rechtsherstel daarna
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 475
 • College
 • 4/17/2024
 • Informatiebrief 035 - Uitvoeringsplan 2024 integraal veiligheidsbeleid
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 476
 • Burgemeester de Lange
 • 4/17/2024
 • Burgemeestersbrief - Damoclesbeleid Wassenaar 2024
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 470
 • Burger
 • 4/16/2024
 • Brief d.d. 16 april 2024 - Burger inzake hamerstuk Rijksstraatweg 785
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 468
 • Overleg werkgroep Juridisch ontgassen
 • 4/16/2024
 • Brief d.d. 16 april 2024 - Overleg werkgroep Juridisch ontgassen inzake aan de lucht ontgassen te verbieden
 • van de inhoud kennis te nemen / in handen stellen van het college
 • 469
 • college
 • 4/16/2024
 • 309 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 36 RvO raadslid Bellekom-Vogels LW! inzake gebruik staalslakken
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 477
 • College
 • 4/16/2024
 • Informatiebrief 036 - Integraal Zorgakkoord (IZA) en Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 474
 • College
 • 4/16/2024
 • Informatiebrief 034 - Cyberaanval
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 466
 • VNG
 • 4/15/2024
 • 24-011 Ledenbrief VNG - gemeentefinancien-in-voorjaarsnota-2024
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 467
 • De heer Paulides namens de fracties van DLW, VVD, CDA, D66, PvdA
 • 4/14/2024
 • Brief d.d. 14 april 2024 - de heer Paulides namens de fracties van DLW, VVD, CDA, D66, PvdA inzake Voorstel uitbreiding tijdbestedingsnorm wethouder Zoutendijk
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 465
 • Sleutelstad-Unity
 • 4/14/2024
 • Brief d.d. 14 april 2024 - Sleutelstad Unity inzake bericht van bestuur
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 462
 • Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
 • 4/11/2024
 • Brief d.d. 11 april 2024 - ASD inzake Advies Conceptbeleidsplan Sociaal Domein Wassenaar 2024-2027
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 464
 • VNG
 • 4/11/2024
 • 24-010 Ledenbrief VNG - aankondiging-monitor-van-de-afspraken-hervormingsagenda-jeugd
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 463
 • Rekenkamercommissie WVOLV
 • 4/11/2024
 • Brief d.d. 22 maart 2024 - Rekenkamercommissie WVOLV inzake Jaarverslag 2023
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 471
 • Provincie Zuid-Holland
 • 4/11/2024
 • Brief d.d. 10 april 2024 - Provincie Zuid-Holland inzake Stand van zaken interbestuurlijk toezicht 2024
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 460
 • College
 • 4/10/2024
 • 032 Beschikbaar stellen documenten t.b.v. Raad 16 april 2024
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 459
 • College
 • 4/9/2024
 • 100 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Hendrickx HvW inzake bankstand 31 maart 2024
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 457
 • College
 • 4/9/2024
 • 103 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Pesman HvW inzake fietspad Katwijkseweg
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 458
 • College
 • 4/9/2024
 • 101 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Hendrickx HvW inzake onderzoek bestuurscultuur
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 461
 • VNG
 • 4/9/2024
 • 24-009 Ledenbrief VNG - samenwerken-met-de-handreiking-flexibele-arbeidsinzet-gemeentelijke-sector
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 453
 • Burger
 • 4/8/2024
 • Brief d.d. 8 april 2024 burger inzake inspreektekst SKOW
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 452
 • Burger
 • 4/8/2024
 • Brief d.d. 8 april 2024 - Burger inzake Verzoek aan gemeenteraad en toelichting op alternatief voor bebouwing SKOW
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 456
 • MRDH
 • 4/8/2024
 • Brief d.d. 8 april 2024 - MRDH inzake Aanbiedingsbrief gewijzigde GR MRDH getekend
 • College verzoeken een zienswijze voor te bereiden
 • 454
 • Mayors for Peace
 • 4/8/2024
 • Brief d.d. 8 april 2024 - Mayors for Peace inzake Uitnodiging tot ondertekening ICAN Cities Appeal
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 448
 • Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
 • 4/8/2024
 • Brief d.d. 8 april 2024 - ASD inzake Jaarverslag 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 450
 • Burger
 • 4/7/2024
 • Brief d.d. 7 april 2024 - Burger inzake extra woonwagenplaatsen
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 451
 • Burger
 • 4/7/2024
 • Brief d.d. 7 april 2024 - Burger inzake Woonwagenbewoners stelselmatig tegengewerkt
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 446
 • BSGR
 • 4/5/2024
 • BSGR Concept begrotingswijziging maart 2024 en Conceptbegroting 2025-2028
 • van de inhoud kennis te nemen / college verzoeken een voorstel voor te bereiden
 • 455
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 4/4/2024
 • Brief d.d. 4 april 2024 - Ned. Ver. voor Raadsleden inzake Vragenlijst controle Algoritmes AI - april 2024
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 444
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 4/4/2024
 • Informatiebrief 031 - GGD Rapport Luchtverontreiniging
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 441
 • College
 • 4/2/2024
 • 307 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 36 RvO raadslid Hendrickx HvW inzake tijdslijn historie en relevante ontwikkelingen ontstaan AZC Wassenaar
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 443
 • Stichting huiskat thuiskat
 • 4/2/2024
 • Brief d.d. 2 april 2024 - Stichting huiskat thuiskat inzake dierenleed door loslopende huiskatten voorkomen
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 442
 • College
 • 4/2/2024
 • 102 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Hendrickx HvW inzake informeren fractievoorzitters over AZC
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 449
 • Fractievoorzitters
 • 4/2/2024
 • Brief aan de raad PvA verbeteren bestuurscultuur dd 2 april 2024
 • Van de inhoud kennis te nemen