Ingekomen stukken Wassenaar

IDAfzenderDatumTitelWijze van afdoeningAgendaAfdeling
 • 259
 • College
 • 11/30/2023
 • Informatiebrief 105 - Beantwoording actualiteitsvragen inzake grondwaterpeil en Valkenhorst gemeenteraad d.d. 21 nov 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 258
 • College
 • 11/30/2023
 • Informatiebrief 104 - Laatste stand van zaken Versterking Dorpskern
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 260
 • College
 • 11/30/2023
 • Informatiebrief 106 - Rioolheffing 2024 in relatie met Integraal Waterketenplan 2024-2028
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 257
 • College
 • 11/28/2023
 • 282 Beantwoording schriftelijke vragen ex art 36 RvO raadslid Paulides DLW inzake parkeerplaatsen nabij Albert Heijn
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 256
 • VNG
 • 11/27/2023
 • 23-049 Ledenbrief VNG - derde-nazending-najaars-alv-1-december-2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 255
 • college
 • 11/27/2023
 • 78 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Hendrickx HvW inzake vernieuwde Schouwweg
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 254
 • college
 • 11/27/2023
 • Informatiebrief 103 - Wassenaar Rookvrij
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 251
 • VNG
 • 11/24/2023
 • 23-048 Ledenbrief VNG - tweede-nazending-najaars-alv-1-december-2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 253
 • MRDH
 • 11/24/2023
 • Brief d.d. 24 november 2023 MRDH inzake Raadsinformatiebrief Toekomstbestending OV in de hele regio
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 252
 • College
 • 11/23/2023
 • 286 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 36 RvO raadslid van Smirren PvdA inzake informele uurtarieven PGB
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 249
 • VNG
 • 11/22/2023
 • 23-047 Ledenbrief VNG - eerste-nazending-najaars-alv-1-december-2023
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 250
 • College
 • 11/21/2023
 • Informatiebrief 102 - Openstellingsdagen inloop jongerencentrum (motie 236)
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 247
 • college
 • 11/21/2023
 • 101 Ontwikkelingen jeugdhulpregio Haaglanden
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 248
 • Burger
 • 11/21/2023
 • Petitie d.d. 21 november 2023 - Burgers inzake voorkom de verbreding van de Jagerslaan in Wassenaar
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 246
 • college
 • 11/20/2023
 • 285 Beantwoording schriftelijke vragen ex art 36 RvO raadslid van der Marel HvW inzake de participatiewet
 • van de inhoud kennis te nemen
 • 243
 • College
 • 11/17/2023
 • 100 Toezeggingen Integraal Veiligheidsbeleid
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 242
 • Burger
 • 11/17/2023
 • E-mail d.d. 17 november 2023 - Burger inzake klacht mbt uitbreiding woonwagenstandplaatsen in Wassenaar
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 245
 • VNG
 • 11/17/2023
 • 23-046 Ledenbrief VNG - geen-andere-kandidaten-voor-vacatures-vng-bestuur-en-commissies
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 239
 • Burger
 • 11/16/2023
 • Brief d.d. 15 november 2023 - Burger inzake Gemeentewerken opslag materiaal Johan de Wittstraat Wassenaar
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 244
 • VNG
 • 11/16/2023
 • 23-045 Ledenbrief VNG - data-analyse-houdbaarheid-wmo-en-jeugdwet
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 241
 • GGD Haaglanden
 • 11/16/2023
 • Brief d.d. 16 november 2023 GR GGD en VT Haaglanden inzake Zienswijze statuutwijziging
 • College verzoeken een zienswijze voor te bereiden
 • 240
 • GGD Haaglanden
 • 11/16/2023
 • Brief d.d. 16 november 2023 GR GGD en VT Haaglanden inzake Tweede Bestuursrapportage 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 238
 • Burger
 • 11/15/2023
 • Klachtenbestand burger inzake overlast padelbanen
 • van de inhoud kennis te nemen / in handen stellen van het college
 • 236
 • VNG
 • 11/15/2023
 • 23-044 Ledenbrief VNG - caosw_en_ads
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 234
 • VNG
 • 11/15/2023
 • 23-042 Ledenbrief VNG _ledenraadpleging_onderhandelingsresultaat_2024_2025
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 235
 • VNG
 • 11/14/2023
 • 23-043 Ledenbrief VNG - taakstelling-huisvesting-statushouders-opvang-van-asielzoekers-en-ontheemden-uit-oekraine
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 237
 • College
 • 11/14/2023
 • Informatiebrief 099 - Vaststellen beleidsregels Eenmalige Energietoeslag Wassenaar 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 233
 • Burger
 • 11/12/2023
 • Brief d.d. 12 november 2023 - Burger inzake huidige beleid voor arbeidsmigranten huisvesting
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 230
 • College
 • 11/11/2023
 • Informatiebrief 098 - Gezondheidscentrum Parklaan 28
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 229
 • Wassenaarsche Bouwstichting
 • 11/10/2023
 • Brief d.d. 10 november 2023 - Wassenaarsche Bouwstichting inzake benoeming nieuwe directeur-bestuurder
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 227
 • Eigen Kracht Centrale
 • 11/10/2023
 • Brief d.d. 10 november 2023 - Pamflet Eigen Kracht Centrale gemeenten
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 228
 • Rekenkamercommissie WVOLV
 • 11/10/2023
 • Brief d.d. 10 november 2023 - Rekenkamercommissie WVOLV inzake Start rekenkameronderzoek naar woonbeleid
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 224
 • College
 • 11/9/2023
 • Informatiebrief 097 - Plan en prognosekaart laadpalen
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 225
 • College
 • 11/8/2023
 • 77 Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 37 RvO raadslid Hendrickx HvW inzake bankstanden gemeente Wassenaar per 31 oktober 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 221
 • College
 • 11/7/2023
 • 279 Beantwoording schriftelijke vragen ex art 36 Rvo raadslid Bellekom over weren van nieuwe tabak verkooppunten
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 223
 • College
 • 11/7/2023
 • Informatiebrief 096 - Update sanering en herontwikkeling gemeentewerf Wassenaar
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 226
 • Gemeenteraad Oegstgeest
 • 11/7/2023
 • Brief d.d. 7 november 2023 - Raad Oegstgeest inzake Motie Kaderstelling 2025 Gemeenschappelijke Regelingen
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 232
 • VNG
 • 11/7/2023
 • 23-041 Ledenbrief VNG - wijziging-model-apv-najaar-2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 222
 • Commissielid Vrijburg
 • 11/6/2023
 • Brief d.d. 6 november 2023 - Commissielid Vrijburg inzake beĆ«indiging Commissielidmaatschap
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 220
 • Burger
 • 11/6/2023
 • Brief d.d. 6 november 2023 - Burger inzake Vliegvakantiereclames op abri's e.a.
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 218
 • Commissielid Vrijburg
 • 11/3/2023
 • E-mail d.d. 3 november 2023 - Commissielid Vrijburg LW! inzake ontslag als commissielid
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 219
 • Christenunie Jongeren
 • 11/3/2023
 • E-mail d.d. 3 november 2023 - Christenunie jongeren inzake Motie Grip op Asiel
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 231
 • VNG
 • 11/3/2023
 • 23-040 Ledenbrief VNG - uitnodiging-najaars-alv-1-december-2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 217
 • Burger
 • 11/1/2023
 • Brief d.d. 1 november 2023 - Burger inzake opvallende zaken tijdens inspreken
 • Van de inhoud kennis te nemen/griffier verzoeken brief te beantwoorden
 • 216
 • College
 • 11/1/2023
 • Raadpleegbrief artikel 160 gemeentewet Actualisering wijk- en buurtindelingen
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 215
 • College
 • 10/31/2023
 • Informatiebrief 095 - Managementrapportage Werk & Inkomen, Minimabeleid en Schuldhulpverlening 1e helft 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 214
 • Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
 • 10/30/2023
 • Brief d.d. 30 oktober 2023 - Adviesraad Sociaal Domein inzake Advies verordening reintegratie participatie
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 212
 • Rekenkamercommissie WVOLV
 • 10/29/2023
 • Brief d.d. 29 oktober 2023 - Rekenkamercommissie WVOLV inzake afscheidsbrief van secretaris Rekenkamercommissie WVOLV
 • Van de inhoud kennis te nemen
 • 213
 • Stichting Gezond Water
 • 10/29/2023
 • Brief d.d. 29 oktober 2023 - visrecht Wassenaar 29 oktober 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college
 • 210
 • Backershagen buurtvereniging
 • 10/27/2023
 • Brief d.d. 27 oktober 2023 positie Backershagen Buurtvereniging inzake verkeer Oct 2023
 • Van de inhoud kennis te nemen/in handen stellen van het college