Aanbevelingen RKC

IDOnderwerpAgendapunt
 • 8
 • Rapport RKC Woonvisies in het vizier
 • 7
 • Rapport RKC Zorgen voor Transformatie
 • 22
 • Rapport Rekenkamercommissie Onderzoek participatie in de RES
 • 24
 • Rapport Rekenkamercommissie Onderzoek onderhoud wegen, bruggen en onderdoorgangen
 • 18
 • Onderzoeksrapport RKC over informatiebeveiliging
 • 11
 • Rapport RKC Begroting op orde, doorwerking aanbevelingen gemeentefinanciën.
 • 3
 • Rapport RKC toegang tot de WMO
 • 5
 • Rapport RKC 'Houdbare Gemeentefinanciën'
 • 14
 • Rapport RKC Onderzoek naar de kaderstellende rol van de raad
 • 10
 • Rapport RKC Beter sturen op digitale dienstverlening
 • 9
 • Rapport RKC Beter sturen op digitale dienstverlening
 • 12
 • Rapport RKC Ontwikkeling financiële positie 2002-2017 gemeente Voorschoten.
 • 19
 • Rapport RKC over informatievoorziening over en kosten van jeugdzorg 2015-2019
 • 21
 • Onderzoeksrapport RKC Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht
 • 20
 • Onderzoeksrapport RKC beleid en investeringen omtrent scholenbouw
 • 23
 • Rapport Rekenkamercommissie Onderzoek minimabeleid
 • 2
 • Rapport RKC rioleringen
 • 1
 • Rapport RKC rioleringen
 • 16
 • Rapport RKC Onderzoek naar toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht
 • 4
 • Rapport RKC 'Onderzoek regionaal investeringsfonds Holland Rijnland'
 • 6
 • Rapport RKC quick scan kwaliteit begrotingsinformatie
 • 13
 • Rapport RKC Onderzoek burgerinitiatieven
 • 15
 • Rapport RKC Quick scan onderzoek naar financiële indicatoren en positie
 • 17
 • Rapport RKC Impact van lockdown op lokale democratie