Ingekomen stukken

IDTitelDatumAfzenderWijze van afdoening
 • 2017
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 280 PvdA over plaatsing zonnepanelen buurth. De Boschbloem
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2028
 • Informatiebrief 085 Opvang ontheemden Oekraine
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2024
 • Informatiebrief 081 Stand van zaken ondermijning
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2014
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 276 VVD over uitrol glasvezel Voorschoten
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2020
 • Bezwaar tegen aanleg Bgm Bouvy-Koenelaan
 • 12/9/2022
 • Inwoner
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2021
 • Informatiebrief 078 Voorschoten Marap Werk & Inkomen, Minimabeleid en Schulhulpverlening 2022 (incl. bijl.)
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Deze brief wordt besproken tijdens de commissievergadering M&S van 19 januari 2023.
 • 2026
 • Informatiebrief 083 Constructie asbelasting Albert Heijn Voorschoten
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2025
 • Informatiebrief 082 WMO dashboard 2022-2
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Deze brief wordt besproken tijdens de commissievergadering M&S van 19 januari 2023.
 • 2015
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 278 D66 over Porthos uitspraak (stikstof-bouw)
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2022
 • Informatiebrief 079 Lange termijnontwikkeling gemeentefonds
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Deze brief is besproken bij de behandeling van de Najaarsnota in de raadsvergadering van 8 december 2022.Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2027
 • Informatiebrief 084 Voortgang 3e kwartaal samenwerking Warmte Leidse Regio
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2023
 • Informatiebrief 080 Aanpak energiearmoede
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Deze brief is besproken bij de behandeling van de Najaarsnota in de raadsvergadering van 8 december 2022.Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2016
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 279 GL over onderwijs op basisscholen aan nieuwkomers
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2018
 • Reactie op zienswijzen Regionaal beleidsplan 2024-2027
 • 12/8/2022
 • VRHM
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2010
 • Beantwoording schrifteiljke vragen ex art. 39 RvO 277 D66 over Noortveer
 • 12/2/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2011
 • Uitvoering klachtenverordening
 • 12/1/2022
 • Inwoner
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2019
 • Begroting 2023 en geven van zienswijze
 • 11/30/2022
 • Stichting De Vos
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de commissievergadering M&S van 19 januari en de raadsvergadering van 2 februari 20223
 • 2012
 • Inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers
 • 11/28/2022
 • Ministerie BZK
 • In 2023 zullen de griffies van de bij de Rekenkamercommissie aangesloten gemeenten in overleg met de RKC de wijzigingen uitwerken en een nieuwe verordening aan de raden voorleggen.
 • 2013
 • Rechten arbeidsmigranten
 • 11/24/2022
 • MrGert
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2008
 • Woonwagenstandplaats
 • 11/23/2022
 • Inwoner
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2007
 • Woonwagenstandplaats (12.05 uur)
 • 11/22/2022
 • inwoner
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2006
 • Woonwagenstandplaats (10.53 uur)
 • 11/22/2022
 • Inwoner
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2005
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 275 PvdA over energ.compensatie buurthuizen en verenigingen
 • 11/18/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2001
 • Informatiebrief 075 Parkherstel Berbice
 • 11/18/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2002
 • Informatiebrief 076 Verslagen beheer archieven over 2021
 • 11/18/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2003
 • Informatiebrief 077 Starrenburg III
 • 11/18/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2004
 • Afschrift email aan ambtelijke organisatie over verordening winkeltijden
 • 11/17/2022
 • Inwoner
 • Betrekken bij behandeling van het onderwerp op 8 december 2022. Het college van burgemeester en wethouders verzoeken de brief conform besluitvorming in de raad te beantwoorden.
 • 1999
 • Afschrift brief aan diverse geadresseerden over BP Doorontwikkeling Vlietland Noord
 • 11/16/2022
 • Burgerinitiatief Vlietland
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1997
 • Progressief Akkoord 2022-2026 Voorschoten
 • 11/11/2022
 • Fracties SP, D66, GroenLinks en PvdA
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2000
 • Plannen ontsluiting Starrenburg III
 • 11/11/2022
 • Bewoners Hofvliet Vlietzijde
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 1995
 • Informatiebrief 073 Voorbereidingskrediet Fortgensschool
 • 11/11/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1994
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 274 GL over voorzieningen voor statushouders
 • 11/11/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1998
 • Informatiebrief 074 Stand van zaken Nationaal Programma Onderwijs
 • 11/11/2022
 • College van B&W
 • Deze brief is besproken tijdens de commissievergadering M&S van 17 november 2022.
 • 1996
 • Beeindiging lidmaatschap S. Hoogkamer
 • 11/11/2022
 • RKC
 • Er loopt een procedure voor vervulling van de vacature lid RKC. Benoeming en be√ędiging is voorzien in een nader te bepalen raadsvergadering. Dan wordt mw. Hoogkamer eervol ontslagen en bedankt voor haar diensten.
 • 1993
 • Informatiebrief 072 Normenkader 2022
 • 11/4/2022
 • College van B&W
 • Deze brief is besproken in de commissie P&C van 23 november 2022. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 1990
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 273 D66 over stavaza Noortveer
 • 11/4/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1991
 • Uitnodiging voor zitting 20-12-2022 BP Huizen Bijdorp
 • 11/2/2022
 • Raad van State
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1992
 • Schrappen Hondenbelasting uit begroting 2023-2026
 • 11/1/2022
 • Inwoner
 • Betrokken bij behandeling van de begroting op 10 november 2022
 • voor kennisgeving aannemen.
 • 1986
 • Informatiebrief 071 Friendswoning Voorschoten
 • 10/28/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2009
 • Opzegging raadslidmaatschap
 • 10/28/2022
 • A. Andringa
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1989
 • Verkeersveiligheid
 • 10/23/2022
 • Bewoners Het Fortuyn van Voorschoten
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 1988
 • Woonwagenstandplaats
 • 10/23/2022
 • Inwoner
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1984
 • Informatiebrief 069 Lokale en (boven)regionale ontwikkelingen jeugdhulp en jeugdzorg
 • 10/21/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1985
 • Informatiebrief 070 Aanpak bestrijding energiearmoede
 • 10/21/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1983
 • Afvalbeleid Voorschoten
 • 10/19/2022
 • Inwoner
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 1981
 • Afschrift brief aan gem. Ldam-Vburg over pauzeknop BP Vlietland Noor
 • 10/17/2022
 • Burgerinitiatief Vlietland
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1982
 • Afschrift email aan college met vervolgvragen over communicatie plaatsing statushouders
 • 10/15/2022
 • Inwoner
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1980
 • Informatiebrief 068 Stand van zaken omklappen sociaal domein Leidse regio
 • 10/14/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1979
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 272 GL CDA over ontwikkeling Jan Evertsenlaan
 • 10/14/2022
 • College van B&W
 • Deze brief is besproken in de commissie B&B van 20 oktober 2022. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 1977
 • Aankondiging van start RKC-onderzoek naar armoedebeleid
 • 10/13/2022
 • RKC
 • Voor kennisgeving aannemen.