Ingekomen stukken

IDTitelDatumAfzenderWijze van afdoening
 • 2472
 • Informatiebrief 27 Evaluatie Voorschoten Voor Elkaar
 • 4/24/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2470
 • Informatiebrief 25 Vervolg en de nieuwe aanpak dorpsmarketing
 • 4/24/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2471
 • Informatiebrief 26 Ontwikkelingen jeugdhulp
 • 4/24/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2468
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 355 VL over Overspanning (tent) Jeu de boules club DSP Voorschoten
 • 4/23/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2469
 • Aanbiedingsbrief ODWH Kadernota, concept jaarverslag en concept accountantsverslag
 • 4/19/2024
 • Omgevingsdienst West-Holland
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2467
 • Lokale lasten
 • 4/19/2024
 • Inwoner Kaag en Braassem
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2463
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 354 GL PvdA Straatverlichting in Voorschoten
 • 4/18/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2465
 • Long Covid
 • 4/18/2024
 • Voorzitter Helder en Gedreven
 • In handen stellen van het college van B&W.
 • 2458
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 353 PvdA laag hekwerk Nicolaas Maeskade
 • 4/17/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2460
 • Informatiebrief 22 Cyberaanval
 • 4/17/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2462
 • Informatiebrief 24 Managementrapportage Werk & Inkomen, Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2023
 • 4/17/2024
 • College van B&W
 • Agenderen voor bespreking in de commissie M&S 13 juni.
 • 2461
 • Informatiebrief 23 Jaarverslag 2023 commissie WCE
 • 4/17/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2464
 • Illegaal ontgassen van de lucht
 • 4/16/2024
 • Werkgroep Juridisch Ontgassen
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2457
 • Aanbiedingsbrief Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Conceptbegroting 2025
 • 4/16/2024
 • Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de commissie M&S van 13 juni en de raadsvergadering van 4 juli.
 • 2456
 • Gevaarlijk voetpad
 • 4/16/2024
 • Inwoner
 • In handen stellen van het college van B&W.
 • 2453
 • Dierenwelzijn en de kortebaan draverij
 • 4/15/2024
 • Stichting Dier&Recht
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2454
 • Flexwoningen Geestwoningpad
 • 4/15/2024
 • Inwoner
 • Betrekken bij behandeling en besluitvorming over dit onderwerp in de commissie van 18 april en de raadsvergadering van 23 mei. Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief overeenkomstig besluitvorming in de raad te beantwoorden.
 • 2455
 • Sleutelstad-Unity over tijdelijke schorsing samenwerking
 • 4/14/2024
 • Sleutelstad-Unity
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2466
 • Vervolg op bericht Afvalinzameling
 • 4/14/2024
 • Inwoner
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2452
 • Centrum Ondernemers Voorschoten over schriftelijke vragen leegstand centrum
 • 4/12/2024
 • Centrum Ondernemers Voorschoten
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2450
 • Informatiebrief 21 verkenning regionaal warmtebedrijf Leidse regio
 • 4/12/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2451
 • Locaties Flexwoningen
 • 4/12/2024
 • Inwoner
 • Betrekken bij behandeling en besluitvorming over dit onderwerp in de commissie van 18 april en de raadsvergadering van 23 mei. Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief overeenkomstig besluitvorming in de raad te beantwoorden.
 • 2449
 • Jaarverslag 2023 Rekenkamercommissie WVOLV
 • 4/11/2024
 • RKC
 • Agenderen voor de eerstvolgende commissie P&C.
 • 2459
 • Inhoudelijk jaarverslag 2023 Dierenambulance
 • 4/11/2024
 • Dierenambulance
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2448
 • Informatiebrief 20 Opknappen parkeerdek Hofvliet
 • 4/10/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2447
 • Stand van zaken interbestuurlijk toezicht 2024
 • 4/9/2024
 • Provincie Zuid-Holland
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2446
 • Mayors for Peace Nederland
 • 4/5/2024
 • Stad Ieper / Mayors for Peace Nederland
 • In handen stellen van het college van B&W.
 • 2444
 • Aanbiedingsbrief Holland Rijnland Ontwerpbegroting 2025
 • 4/5/2024
 • Holland Rijnland
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de commissie en raadsvergadering.
 • 2443
 • Aanbiedingsbrief BSGR Begrotingswijziging 2024 en Concept begroting 2025-2028
 • 4/4/2024
 • BSGR
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de commissie en raadsvergadering.
 • 2445
 • Aanbiedingsbrief Hecht Begrotingswijziging 2024
 • 4/4/2024
 • Hecht
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de commissie en raadsvergadering.
 • 2442
 • Woonwagens
 • 4/4/2024
 • Inwoner
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2441
 • Dierenleed door loslopende huiskatten voorkomen
 • 4/3/2024
 • Stichting Huiskat Thuiskat
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2440
 • Informatiebrief 19 Anterieure overeenkomst Segaar Arsenaal
 • 4/3/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2439
 • Aanbieding vastgesteld beleidsplan Veiligheidsregio Holland Midden
 • 4/3/2024
 • Veiligheidsregio Holland Midden
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2438
 • Reactie op zienswijze begroting 2024 Stichting VOS
 • 4/2/2024
 • Stichting VOS
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2436
 • Informatiebrief 18 450 jaar Leidens Ontzet - Voorschotense musical 'De Prijs van Vrijheid'
 • 3/29/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2437
 • Ecologisch groenbeheer
 • 3/29/2024
 • Pesticide Action Network
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2435
 • Aanbiedingsmail ODWH Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
 • 3/28/2024
 • Omgevingsdienst West-Holland
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de commissie WRG en raadsvergadering.
 • 2433
 • Informatiebrief 17 landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering
 • 3/27/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2432
 • Beantwoording Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 352 D66 Nieuwsbericht huren panden Treubplein
 • 3/26/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2431
 • Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2025 en conceptjaarstukken Hecht
 • 3/22/2024
 • Hecht
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de commissie M&S en de raadsvergadering.
 • 2430
 • Schadelijkheid houtstook
 • 3/21/2024
 • Stichting HoutrookVrij
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2428
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 349 PVDA hekjes Vlietwijk
 • 3/21/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2427
 • Beantwoording schriftelijk vragen ex art. 39 RvO 351 PvdA over straatverlichting
 • 3/19/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2424
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 348 GL Leegstand centrum
 • 3/14/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2425
 • Vrienden van Voorschoten over Kruispuntkerk
 • 3/14/2024
 • Vrienden van Voorschoten
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden overeenkomstig besluitvorming door de raad en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2423
 • Realisatie Cultureel Centrum in Kruispuntkerk (a)
 • 3/13/2024
 • Stichting Filmtheater Voorschoten
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden overeenkomstig besluitvorming door de raad en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2421
 • Informatiebrief 15 Inwonersparticipatie
 • 3/13/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2420
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 350 GL Straatverlichting in delen centrum
 • 3/13/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2422
 • Informatiebrief 16 Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 nav afschaffen A status
 • 3/13/2024
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.