link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 21 november 2023

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Ontslag commissielid
6.b
Zienswijze wijziging GR MRDH
6.c
Zienswijze op de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling BSGR
6.d
Aanwijzen secretaris Rekenkamercommissie
7
Ontwerp-Wegencategoriseringsplan 2023
Wegens het staken van de stemmen over een amendement niet verder behandeld. Onderwerp doorgeschoven naar volgende vergadering (19 december 2023)
7.a
Ingediende amendementen
8
Integraal veiligheidsbeleid 2024-2027
Onderwerp doorgeschoven naar volgende vergadering (19 december 2023)
9
Invulling vacatures
Onderwerp doorgeschoven naar volgende vergadering (19 december 2023)
10
Moties vreemd aan de orde
Onderwerp doorgeschoven naar volgende vergadering (19 december 2023)
11
Vragenronde
12
Sluiting vergadering