link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 8 november 2018

Locatie: Raadzaal Voorschoten
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 19:30
Voorzitter: mw. P.J. Bouvy-Koene
Toelichting: BEGROTING

LET WEL: Houd er rekening mee dat deze vergadering kan uitlopen tot een later tijdstip op de avond.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Algemene beschouwingen bij de Programmabegroting 2019-2022
3
Schorsing 30 minuten
4
VOORTZETTING BEGROTINGSBEHANDELING
4.1
Inhoudelijke beraadslaging over Programmabegroting 2019-2022 - eerste termijn raad
4.1.1
Korte schorsing voor intern beraad fracties en college
4.2
Inhoudelijke beraadslaging over Programmabegroting 2019-2022 - eerste termijn voor het college
4.2.1
Korte schorsing voor overleg fracties
4.3
Inhoudelijke beraadslaging over Programmabegroting 2019-2022 - tweede termijn raad
4.3.1
Schorsing voor warme maaltijd 60 minuten
4.4
Inhoudelijke beraadslaging over Programmabegroting 2019-2022 - korte reactie van het college
4.5
Inhoudelijke beraadslaging over Programmabegroting 2019-2022 - besluitvorming
5
Moties en amendementen
Dit is geen inhoudelijk agendapunt, maar onder dit nummer zijn alle moties en amendementen geplaatst voor een helder overzicht.
pdf Overzicht amendementen - moties 2019 (1108).docx (160KB)
pdf Overzicht amendementen - moties begroting 2019 inclusief besluit.docx (164KB)
pdf Amendement 044 SP over OZB (def.).doc (172KB)
pdf Amendement 045 SP over reserve zwembad (def.).doc (175KB)
pdf Amendement 046 ONS Voorschoten over economische promotie (def.).doc (181KB)
pdf Amendement 047 PvdA en CDA over toeristenbelasting (def.).docx (439KB)
pdf Amendement 048 PvdA over plannen alternatief cultureel centrum (def.).docx (335KB)
pdf Motie 068 ONS Voorschoten over herijking verkeersvisie en categorisering wegen (def.).docx (361KB)
pdf Motie 069 ONS Voorschoten over aanboren externe geldbronnen (def.).docx (454KB)
pdf Motie 070 ONS Voorschoten over besluitvorming grote investeringen (def.).docx (447KB)
pdf Motie 071 ONS Voorschoten en SP over inhaalslag sociale huurwoningen (def.).docx (455KB)
pdf Motie 072 ONS Voorschoten over accommodatiebeleid (def.).docx (447KB)
pdf Motie 073 ONS Voorschoten over samen van gasloos bouwen pofiteren (def.).docx (441KB)
pdf Motie 074 VVD, GL en D66 over gemeentelijke informatie (def.).docx (443KB)
pdf Motie 075 VVD, GL, D66 en ONS Voorschoten over zonnepanelen en OZB (def.).docx (465KB)
pdf Motie 076 D66, GL en SP over Coöperatieve dorps- of wijkraad (def.).doc (212KB)
pdf Motie 077 D66, GL en ONS Voorschoten over totaaloverzicht verduurzaming (def.).doc (220KB)
pdf Motie 078 GL D66 over Rookvrij (def.).docx (247KB)
pdf Motie 079 GL en SP over Verkeersveiligheid (def.).docx (369KB)
pdf Motie 080 GL over VN-verdrag Handicap (def.).docx (432KB)
pdf Motie 081 SP en ONS Voorschoten over plafond sociaal domein (def.).doc (183KB)
pdf Motie 082 CDA over dekking exploitatielasten zwembad t Wedde (def.).doc (145KB)
pdf Motie 083 CDA en PvdA over Lammeschans (def.).doc (198KB)
pdf Motie 084 CDA over brede businesscase huisvesting filmzaal Voorschoten (def.).doc (143KB)
pdf Motie 085 CDA over jongeren cq starters en ouderen bij nieuwbouwprojecten (def.).doc (208KB)
pdf Motie 086 CDA ONS Voorschoten en D66 over woningbouw (def.).doc (217KB)
pdf Motie 087 PvdA en CDA over betaalbare woningen voor starters en senioren (def.).docx (324KB)
pdf Motie 088 PvdA CDA en D66 over burgerbetrokkenheid (def.).docx (338KB)
pdf Motie 089 PvdA over reserve duurzaamheid (def.).docx (245KB)
6
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
7
Sluiting