link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 8 november 2022

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange
Toelichting: Begroting 2023

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Begroting:
4.a
Begroting 2023-2026
4.b
1e wijziging Begroting 2023-2026 - nav septembercirculaire 2022
4.c
Ingediende amendementen
4.d
Ingediende moties
5
Verordeningen begroting 2023-2026:
5.a
Verordening afvalstoffenheffing Wassenaar 2023
5.b
Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof Wassenaar 2023
5.c
Verordening hondenbelasting Wassenaar 2023
5.d
Verordening liggeld Wassenaar 2023
5.e
Verordening marktgeld Wassenaar 2023
5.f
Verordening precariobelasting Wassenaar 2023
5.g
Retributieverordening Wassenaar 2023
5.h
Verordening rioolheffing Wassenaar 2023
6
Lijst Ingekomen Stukken
7
Hamerstukken:
7.a
Vaststelling bestemmingsplan Laan van Pluymestein 11 en Het Kerkehout 64
7.b
Startnotitie Evenementenbeleid
7.c
Subsidieaanvraag update NGE-risicokaart 2022
7.d
Verordening inburgering
8
Sluiting vergadering