link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 7 maart 2023

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
1.a
Installatie raadslid
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Zienswijze strategische agenda MRDH 2023-2026
6.b
Straatnaamgeving: vernoemen openbare ruimte bosstrook naast Duinrell
6.c
Ontwikkeling Groene Zone / budget 2023 project Valkenburg
6.d
Uitbreiding capaciteit wonen
6.e
Uitbreiding formatie juridische ondersteuning per 1-1-2023
6.f
Ontslag commissielid
7
Ondertekening Regionale Realisatieagenda Haaglanden
8
Nota van uitgangspunten Commandopost Clingendael
8.a
Ingediend amendement
9
Vragenronde
10
Afscheid wethouders
11
Sluiting vergadering