link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 9 november 2022

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Begroting:
3.a
Herstemming ingediend amendement
Betreft herstemming omdat op 8 november jl. de stemmen staakten over dit amendement.
3.a.1
Nieuwe amendementen
3.b
Begroting 2023-2026
3.c
1e wijziging Begroting 2023-2026 - nav septembercirculaire 2022
3.d
Ingediende moties
4
Verordeningen begroting 2023-2026:
4.a
Verordening afvalstoffenheffing Wassenaar 2023
4.b
Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof Wassenaar 2023
4.c
Verordening hondenbelasting Wassenaar 2023
4.d
Verordening liggeld Wassenaar 2023
4.e
Verordening marktgeld Wassenaar 2023
4.f
Verordening precariobelasting Wassenaar 2023
4.g
Retributieverordening Wassenaar 2023
4.h
Verordening rioolheffing Wassenaar 2023
5
Sluiting vergadering