link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 23 april 2024

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
1.a
Installatie raadslid
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Notulen
Nog niet beschikbaar
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Weigering Verklaring van geen bedenkingen voor de ontwikkeling van een nieuwe woning achterop het perceel van Rijksstraatweg 785
Is bespreekstuk geworden, zie agendapunt 7b
6.b
Vaststellen bestemmingsplan "Klein Stoephout (herstel bouwtitel Villawijken 2010)"
6.c
Herstel bestemmingsplan Oostdorperweg 199 en 199a 2015 vast te stellen
6.d
Aanpassen Verordening ambtelijke bijstand
6.e
Aanpassen Verordening onderzoeksrecht van de raad
6.f
Aanpassen Verordening Werkgeverscommissie
7.a
Vaststellen definitieve locatie SKOW
Afgevoerd van de agenda
7.b
Weigering Verklaring van geen bedenkingen voor de ontwikkeling van een nieuwe woning achterop het perceel van Rijksstraatweg 785
Besluitvorming doorgeschoven naar volgende raadsvergadering.
7.b.1
Ingediend amendement
8
Zienswijze Vervoerplanprocedure 2025 MRDH
9
Startnotitie Strandvisie voor de Wassenaarse Slag
10
Aanpassen Verordening Fractieondersteuning
11
Pilot aanpassingen werkwijze raad
Alleen 1e termijn raad.
11.a
Ingediende amendementen
12
Moties vreemd aan de orde
Naar vervolg vergadering op 24 april 2024
13
Vragenronde
Naar vervolg vergadering op 24 april 2024
14
Schorsing vergadering