link naar deze pagina

Gemeenteraad Voorschoten - 27 mei 2021

Locatie: Online via Teams
Aanvang: 22:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: N. Stemerdink
Toelichting: Extra raadsvergadering na afloop extra commissie WRG.

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. De vergadering is live te volgen via You Tube.
De vergadering is ondertiteld. Deze ondertiteling is automatisch gegenereerd; hierin kunnen onvolkomenheden voorkomen. Ziet u een storende fout laat ons dat dan weten via griffie@voorschoten.nl. Klik op de CC-knop om de ondertiteling aan of uit te zetten.

1
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
2
Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+
De raad wordt voorgesteld om samen met de gemeenten Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude te gaan samenwerken om de warmtetransitie vorm te geven. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de aansluiting op een open bovenregionaal transportnetwerk WarmtelinQ+ in de Leidse regio met het oog op het kunnen benutten van betaalbare en duurzame warmte uit de Rotterdamse haven en de mogelijke beschikbaarheid van geothermie waarvoor een professionele organisatie noodzakelijk is met expertise waarover de afzonderlijke gemeentes niet, dan wel slechts ten dele beschikken.
3
Bekrachtiging geheimhouding
De geheimhouding van stukken die aan de raad onder geheimhouding zijn aangeboden moet in de eerstvolgende raadsvergadering worden bekrachtigd. Op de dag van de vergadering wordt bezien of een dergelijk besluit moet worden genomen.
4
Overig
5
Sluiting