link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 5 juli 2022

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
1.a
Installatie raadsleden
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Benoeming commissieleden
5
Benoeming lid Rekenkamercommissie
6
Notulen
7
Lijst ingekomen stukken
8
Hamerstukken
8.a
Jaarrekening 2021
8.b
Wensen- en Bedenkingen Procedure Verkoop Schoolstraat 29
9
Voorjaarsnota 2022
9.a
Aanvullende informatie
9.b
Ingediende amendementen
9.b
Ingediende motie
10
Aanvraag bouwkrediet internationale afdeling van het Rijnlands Lyceum Wassenaar
11
7e wijziging Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning
12
Verordening op de Vertrouwenscommissie Wassenaar 2019
12.a
Motie vreemd aan de orde
13
Vragenronde
14
Sluiting vergadering