link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 31 oktober 2023

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange
Toelichting: Begrotingsraad

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Inspreken
4
Begroting 2024
5
Verordeningen Programmabegroting 2024-2027
5.a
Verordening hondenbelasting Wassenaar 2024
5.b
Verordening toeristenbelasting Wassenaar 2024
5.c
Verordening liggeld Wassenaar 2024
5.d
Verordening marktgeld Wassenaar 2024
5.e
Verordening precariobelasting Wassenaar 2024
6
Sluiting vergadering