Toezeggingen


« Terug


ID104
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 08-11-2018 > 5 Moties en amendementen
CIE
OnderwerpMotie 070 ONS Voorschoten over besluitvorming grote investeringen
Gremium
ToezeggingMotie 70 is aangehouden, nadat het college heeft toegezegd scherper te zullen toezien op nut en noodzaak en de communicatie over groot onderhoud. Daarnaast stelt het college een technische briefing voor.
Stand van zaken college
Stand van zaken GriffieOp 9 oktober 2019 heeft de technische briefing plaatsgevonden. Hier is ook aandacht geweest voor de beheerplannen en gebiedsgericht werken. Het scherper toezien op nut en noodzaak en communicatie is een doorlopende actie. Daarom wordt deze toezegging afgehandeld. (ME)
Toelichting
Einddatum
AfdelingW Beheer & Vastgoed
Datum afdoening2/10/2020
Afgedaan
Relatie met60de42b2-122e-48fe-a3a6-46a4bcf6d17a
Bijlage(s)Motie 070 ONS Voorschoten over besluitvorming grote investeringen (def.).docx