Toezeggingen


« Terug


ID237
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntCommissie Mens & Samenleving Voorschoten 02-12-2021 > 9 Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
CIECommissie Mens & Samenleving Voorschoten 02-12-2021
OnderwerpCorona zelftest gratis verstrekken
Gremium
ToezeggingVragen worden schriftelijk beantwoord.
Stand van zaken collegeTesten zijn via de scholen en voedselbanken beschikbaar, er komt een brief hierover aan de raad Q1 2022
Stand van zaken GriffieBeantwoording schriftelijke vragen 233 GL is gekoppeld aan vrijdagzending 14 jan. 2022
Toelichting
Einddatum3/31/2022
AfdelingV MenS
Datum afdoening1/14/2022
Afgedaan
Bijlage(s)Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 233 GL over sneltesten voor minima.pdf