Toezeggingen


« Terug


ID96
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntCommissie Mens & Samenleving Voorschoten 09-05-2019 > 5.2 Bespreking Brede Welzijnsorganisatie
CIECommissie Mens & Samenleving Voorschoten 09-05-2019
OnderwerpBrede Welzijn Organisatie Evaluatie ná 1 jaar
GremiumCie M&S
ToezeggingDe wethouder zegt toe om de BWO ná 1 jaar te evalueren. De informatie komt via de monitor sociaal domein ter zijner tijd ook beschikbaar voor de gemeenteraad
Stand van zaken collegeDeze evaluatie zal worden uitgevoerd. In de eerste helft van 2021 wordt de raad geïnformeerd zie memo van 10 oktober 2019 27-04: Evaluatie samenwerking en prestatiedocument komt in mei naar de raad.
Stand van zaken GriffieInf. brief 034 (vrijdagzending 21-05-2021)
Toelichting
Einddatum
AfdelingV MenS
Datum afdoening5/21/2021
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)2019 10 10 memo toezeggingen BWO.docx
Informatiebrief 034 Evaluatie samenwerkingsovereenkomst en prestatiedocument (incl. bijlagen).pdf