Toezeggingen


« Terug


ID184
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021 > 9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Voorschoten
CIEGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021
OnderwerpBeleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 Voorschoten
Gremium
ToezeggingWH zal in gesprek gaan met diverse instanties nav signalen over financiele knelpunten en (tijdelijke) extra financiele inzet. Raad wordt hierover teruggekoppeld.
Stand van zaken collegeExtra inzet is gepleegd n.a.v. Corona. De raad is hierover geïnformeerd met informatiebrief brief 22 dd 26 maart 2021. Hiermee is de toezegging afgedaan
Stand van zaken GriffieToezegging wordt als afgedaan beschouwd.
Toelichting
Einddatum
AfdelingV MenS
Datum afdoening12/7/2021
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Informatiebrief 022 Lokale stand van zaken rondom coronavirus gemeente Voorschoten.pdf