Toezeggingen


« Terug


ID43
Portefeuillehouder
AgendapuntCommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 18-01-2018 > 4 Rapport RKC rioleringen
CIE
OnderwerpRKC rapport rioleringen- kaderstellende notitie nieuwe VGRP
Gremium
ToezeggingDe wethouder zegt toe voordat hij met het nieuwe VGRP komt eerst een kaderstellende startnotitie aan de raad aan te bieden waarin deze onderdelen zijn opgenomen.
Stand van zaken collegeZie ook toezegging 42.
Stand van zaken GriffieStartnotitie IWKP staat geagendeerd voor raad 15 november 2018.
Toelichting
Einddatum6/30/2018
AfdelingW Beheer & Vastgoed
Datum afdoening11/15/2018
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)