Toezeggingen


« Terug


ID315
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-03-2023 > 10 Kaders beleidsplan Sociaal Domein
CIE
OnderwerpKaders beleidsplan Sociaal Domein
Gremium
ToezeggingPresidium zal geïnformeerd worden over mogelijkheden om het Beleidsplan Sociaal Domein en het Re-integratie- en Participatiebeleidsplan gelijktijdig te behandelen.
Stand van zaken collegeHet re-integratie en participatiebeleid staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een breder geheel zoals op dit moment wordt uitgewerkt in het beleidsplan sociaal domein. Het is belangrijk om vanuit een integrale blik de ondersteuning en zorg te organiseren voor de mensen die dat nodig hebben. Het nieuwe re-integratie en participatiebeleid (sept) volgt op het beleidsplan sociaal domein (juli), dit is niet problematisch gezien het feit dat het beleidsplan sociaal domein richtinggevend is.
Stand van zaken GriffiePresidium is 29 maart 2023 geinformeerd en besluit de planning van de behandeling van het Beleidsplan Sociaal Domein en het Beleidsplan Re-integratie en Participatie ongewijzigd te laten.
Toelichting
Einddatum3/30/2023
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum afdoening3/29/2023
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)