Toezeggingen


« Terug


ID36
Portefeuillehouderwethouder Binnendijk
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 09-11-2017 > 10.7.2 Moties
CIE
OnderwerpVerminderen budget beheer en onderhoud tbv schrappen bezuinigingen
Gremium
ToezeggingDe wethouder heeft toegezegd in kaart te zullen brengen wat volgend jaar in het kader van beheer openbare ruimte in uitvoering zal worden genomen op basis van het criterium urgentie etc.
Stand van zaken collegeIn het tweede kwartaal 2019 wordt de raad nader geïnformeerd via een memo. 7 oktober 2019: Medio november wordt de raad nader geïnformeerd via een memo. (was 2eQ 2019) Met de presentatie over het Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW) d.d. 13-01-2021 aan de raad is invulling gegeven aan de toezegging.
Stand van zaken GriffieDe toezegging wordt als afgedaan beschouwd.
ToelichtingNaar aanleiding van verworpen amendement 018
Einddatum
AfdelingW Beheer & Vastgoed
Datum afdoening3/17/2021
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)