Toezeggingen


« Terug


ID333
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 25-05-2023 > 10 Startnotitie Uitgangspunten Ambachts- en Baljuwhuis
OnderwerpStartnotitie Uitgangspunten Ambachts- en Baljuwhuis
Gremium
ToezeggingCollege neemt de suggesties die zijn gedaan voor participatie (enquête mede opgesteld door OGLV en Museum van Voorschoten, een bijeenkomst om de uitkomsten te bespreken en nieuwsbrieven) mee in het vervolgproces.
Stand van zaken college
Stand van zaken GriffieMet vaststelling Startnotitie Ambachts- en Baljuwhuis (raadsvergadering dd 25 mei 2023) is deze toezegging afgedaan.
Toelichting
Einddatum
AfdelingV PB SB
Datum afdoening9/12/2023
Afgedaan