Toezeggingen


« Terug


ID305
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 02-02-2023 > 6.5 Ambachts- en baljuwhuis
CIE
OnderwerpAmbachts- en baljuwhuis
Gremium
ToezeggingVoorstel voor evaluatie van het gemeentelijk handelen in het verkoopproces volgt, waarin de rollen van college, raad en organisatie meegenomen worden. En wordt aansluiting gezocht bij de aankondiging in informatiebrief 056 dat het verkoopproces van AB-huis zou worden geanalyseerd en op basis hiervan onderzocht zou worden of verbeteringen in het proces voor toekomstige verkoopprocedures mogelijk zijn. De geleerde lessen worden betrokken in het nieuwe verkoopbeleid voor vastgoed.
Stand van zaken college
Stand van zaken GriffieRaadpleegbrief 02 besproken tijdens cie B&B 30 maart 2023.
Toelichting
Einddatum4/30/2023
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum afdoening3/30/2023
Afgedaan
Relatie metd0450149-c3ce-4010-9b30-f586a3be65e0
Bijlage(s)Informatiebrief 056 Amendement 155 (incl. bijl.).pdf
Amendement 155 CDA D66 GL ONS SP VVD over verkoopproces AB huis (def.).doc
Raadpleegbrief 02 Evaluatie van de processen rond de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis.pdf