Toezeggingen


« Terug


ID101
Portefeuillehouderwethouder Mol
AgendapuntCommissie Mens & Samenleving Voorschoten 10-10-2019 > 4 Verordening tot derde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015
CIE
OnderwerpVerordening WMO- 3e wijziging
Gremium
ToezeggingHet college komt bij de raad terug op de volgende punten: - de term 'client en zijn omgeving' zal worden verduidelijkt; - de term 'strijkvrije kleding' wordt verduidelijkt en er wordt met de brandweer contact gezocht of die daarover een advies heeft; - de redening over het PGB en familieleden wordt verbeterd en gecheckt op juridische houdbaarheid. Het college komt terug op de vraag van de SP over het maximaal aantal taxirutten dat vergoed wordt en de vraag van GL over de aanzuigende werking van de voorgestelde wijzigingen. Tot slot komt het college terug op de vraag van GL of de adviesraad sociaal domein over dit stuk is geraadpleegd.
Stand van zaken
Stand van zaken GriffieMiddels aanpassingen van het raadsvoorstel en bijgevoegd memo is deze toezegging afgedaan.
Toelichting
Einddatum10/31/2019
AfdelingM&S
Datum afdoening10/31/2019
Afgedaan
Bijlage(s)Memo 3e Wijziging Verordening WMO nav cie vergadering 10 oktober.pdf