Toezeggingen


« Terug


ID306
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 02-02-2023 > 6.5 Ambachts- en baljuwhuis
OnderwerpAmbachts- en baljuwhuis
Gremium
ToezeggingNagegaan wordt of vaststellingsovereenkomst onder geheimhouding voor raad ter inzage gelegd kan worden.
Stand van zaken college
Stand van zaken GriffieVaststellingovereenkomst ligt per 27 maart 2023 ter inzage bij de griffie.
Toelichting
Einddatum2/28/2023
Afdeling
Datum afdoening3/27/2023
Afgedaan