Toezeggingen


« Terug


ID27
Portefeuillehouderwethouder Binnendijk
AgendapuntCommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 15-06-2017 > 5 Energieakkoord Holland Rijnland vaststellen
CIE
OnderwerpEnergieakkoord Holland Rijnland
Gremium
ToezeggingOp vraag van de SP zegt de wethouder toe de verduurzaming van woningen in het volgende regionale overleg aan de orde te stellen en de raad daarover een terugkoppeling te geven.
Stand van zakenIn het kader van het Energieakkoord Holland Rijnland (vastgesteld najaar 2017) werken wij samen met onze partners aan (grootschalige|) opgaven die zich richten op een energie neutrale regio 2050. zie verder over verduurzaming van de energievoorziening de tekst op blz. 104 van de gemeentebegroting 2018
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum
AfdelingR&R
Datum afdoening2/27/2018
Afgedaan