Toezeggingen


« Terug


ID181
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021 > 4 Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
CIEGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021
OnderwerpWoonwagenbeleid
Gremium
ToezeggingInformatiebrief met stavaza woonwagenbeleid en standpunt college terzake te agenderen in cie WRG (voor zomerreces)
Stand van zaken collegeIs geagendeerd met het volledige woonbeleid in de cie WRG 3 juni 2021. (is dus afgedaan)
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum8/1/2021
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Datum afdoening
Afgedaan