Toezeggingen


« Terug


ID181
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021 > 4 Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
CIEGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021
OnderwerpWoonwagenbeleid
Gremium
ToezeggingInformatiebrief met stavaza woonwagenbeleid en standpunt college terzake te agenderen in cie WRG (voor zomerreces)
Stand van zakenIs geagendeerd met het volledige woonbeleid in de cie WRG 3 juni 2021. (is dus afgedaan)
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum8/1/2021
AfdelingR&R
Datum afdoening
Afgedaan