Toezeggingen


« Terug


ID332
PortefeuillehouderWethouder Van der Elst
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 25-05-2023 > 7 Startnotitie Jan Evertsenlaan
CIE
OnderwerpStartnotitie Jan Evertsenlaan
Gremium
ToezeggingDe inhoudelijke beschrijving van participatieproces wordt in grote lijnen meegenomen bij het uitwerkingskader dat aan de raad wordt voorgelegd
Stand van zaken college10-8-2023: Uitwerkingskader herontwikkeling Jan Evertsenlaan staat op de LTA 2024 (Q2 2024)
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum9/26/2024
AfdelingV FL VBW
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)