Toezeggingen


« Terug


ID262
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntCommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 09-06-2022 > 1 Opening en vaststelling agenda
CIECommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 09-06-2022
OnderwerpStartnotitie Ontwikkelvisie centrum
Gremium
ToezeggingWH komt terug op vraag over grens centrumgebied.
Stand van zaken11-07-2022: Deze toezegging is verwerkt in de aangepaste startnotitie Ontwikkelvisie centrum. De toezegging is hiermee afgedaan.
Stand van zaken Griffie11-07-2022; toezegging wordt als afgedaan beschouwd.
Toelichting
Einddatum7/7/2022
AfdelingGriffie VS
Datum afdoening7/21/2022
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)