Toezeggingen


« Terug


ID145
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntCommissie Burger & Bestuur Voorschoten 04-06-2020 > 7 Zienswijze conceptbegroting 2021 Werkorganisatie Duivenvoorde
CIE
OnderwerpZienswijze conceptbegroting 2021 Werkorganisatie Duivenvoorde
Gremium
ToezeggingConcept zienswijzebrief zal op besproken wijze worden aangepast (voortgang ontwikkelde zaken en ziekteverzuim).
Stand van zakenis verwerkt
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum6/11/2020
AfdelingROS
Datum afdoening
Afgedaan