Toezeggingen


« Terug


ID4
Portefeuillehouderwethouder Bremer
AgendapuntGecombineerde Commissie Voorschoten 16-02-2017 > 5 Vaststellen structuurvisie Voorschoten
CIEGemeenteraad Voorschoten 09-03-2017
OnderwerpStructuurvisie
ToezeggingDe wethouder zegt toe een aantal zaken in het stuk nog aan te passen: bladzijde 48 stuk over de RijnlandRoute, een kaart van de Dobbewijk met verhouding wonen-werken en de Papelaan-West.
Stand van zaken college
Stand van zaken Griffie
ToelichtingBabs reg.nr. 100827
Einddatum3/9/2017
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)