Toezeggingen


« Terug


ID105
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 08-11-2018 > 1 Opening en vaststelling agenda
CIE
OnderwerpMotie 071 ONS Voorschoten en SP over inhaalslag sociale huurwoningen
Gremium
ToezeggingDeze motie is aangehouden nadat het college heeft toegezegd dat dit meegenomen wordt bij het opstellen van de woonvisie.
Stand van zaken collegede uitvoeringsagenda zorgt voor 25 % sociale woningbouw.
Stand van zaken Griffie25-03-2020; toezegging wordt als afgedaan beschouwd.
Toelichting
Einddatum
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Datum afdoening3/25/2020
Afgedaan
Relatie met425c9381-f7d9-45f7-ae34-4e54facfbd35
Bijlage(s)Motie 071 ONS Voorschoten en SP over inhaalslag sociale huurwoningen (def.).docx