Toezeggingen


« Terug


ID183
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021 > 4 Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
CIEGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021
OnderwerpWoningmarktmonitor
Gremium
ToezeggingRaad ontvangt afschrift van brief aan provincie ZH met actualisatie cijfers.
Stand van zaken collegePlanlijst is besproken in cie wrg in april. Afwegingskader 3 juni 2021 in cie. en 10 juni in raad. (is dus afgedaan)
Stand van zaken GriffieCie B&B 18 feb. 2021; PH geeft aan het overzicht binnen uiterlijk 2 weken te zullen sturen.
Toelichting
Einddatum
AfdelingW Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
Datum afdoening
Afgedaan