Toezeggingen


« Terug


ID133
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 05-03-2020 > 7 Voorstel besteding € 382.000 voor versnelling projecten
CIE
OnderwerpVoorstel besteding € 382.000 voor versnelling projecten
Gremium
ToezeggingCollege geeft op thema klimaat en energie een overzicht van beleidspunten en uitvoeringsmaatregelen en bijbehorende bedragen.
Stand van zaken collegeIs in maart 2021 uitgevoerd; (is informatiebrief over gestuurd)toezegging is hiermee afgehandeld
Stand van zaken GriffieToezegging wordt als afgedaan beschouwd.
Toelichting
Einddatum
AfdelingV Org fin HR
Datum afdoening12/7/2021
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)