Toezeggingen


« Terug


ID123
Portefeuillehouderwethouder Cramwinckel
AgendapuntCommissie Burger & Bestuur Voorschoten 23-01-2020 > 6 Quick scan Rekenkamercommissie financiele kengetallen
CIE
OnderwerpQuick scan Rekenkamercommissie financiele kengetallen
Gremium
ToezeggingBij de begroting komt het college terug op de wijze waarop de aanbevelingen uit de scan zijn uitgevoerd.
Stand van zaken collegeDit is meegenomen in de begroting 2021. Toezegging is hiermee afgehandeld.
Stand van zaken GriffieToezegging wordt als afgedaan beschouwd.
Toelichting
Einddatum11/30/2020
AfdelingV Org fin HR
Datum afdoening12/7/2021
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)