Toezeggingen


« Terug


ID5
Portefeuillehouderwethouder Bremer
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 07-07-2016 > 1 Opening en vaststelling agenda
CIE
OnderwerpBeheerplan openbare verlichting
Gremium
ToezeggingAmendement 100439 van GL dat beoogt alle bestaande lichtarmaturen te vervangen voor LED is ingetrokken nadat de wethouder heeft toegezegd hier na de zomer in commissieverband op terug te komen.
Stand van zaken college03-11-2016 De toezegging zal worden afgedaan met een raadsinformatiebrief medio januari 2017. 30-01 Vanwege het preventief toezicht is er geen goed zicht op de mogelijkheden om investeringen (ook vanuit het beheerplan) te doen. Dit kan pas als hier met de provincie over is gesproken. De raadsinformatiebrief wordt medio april 2017 naar de raad gezonden.
Stand van zaken Griffie17-11-2016 Door M. Lamers tijdens presidium 2710 vraag gesteld wanneer de raadsinformatiebrief te verwachten is. 1111 door griffie VS gerappelleerd via bestuursondersteuning. ME 10-05-2017: afgedaan met informatiebrief 030 op 21 april 2017.
ToelichtingBabs reg.nr. 100709
Einddatum4/15/2017
AfdelingW Beheer & Vastgoed
Datum afdoening
Afgedaan