Toezeggingen


« Terug


ID32
Portefeuillehouderwethouder Mol
AgendapuntCommissie Mens & Samenleving Voorschoten 22-06-2017 > 11 Rondvraag en actuele bestuurlijke aangelegenheden
CIE
OnderwerpDoorbetaling huishoudelijke hulp tijdens vakantie.
Gremium
ToezeggingOp de vragen van D66 over doorbetalen van huishoudelijke hulp tijdens vakantie van de client komt het college schriftelijk terug.
Stand van zaken college28-08-2017: De wethouder koppelt dit mondeling terug in de e.v. commissie na het zomerreces
Stand van zaken Griffie04-10-2017; memo WH met schriftelijke terugkoppeling aan raad verzonden.
Toelichting
Einddatum9/14/2017
AfdelingW Mens & Samenleving
Datum afdoening10/4/2017
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Memo dd 03-10-2017 WH Mol over doorbetalen huishoudelijke hulp in de vakantieperiode (afdoening toezegging nr. 32 cie M&S 22-06-2017).docx