Toezeggingen


« Terug


ID45
Portefeuillehouderwethouder Mol
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 07-12-2017 > 19 Overig
CIE
OnderwerpMotie 055 D66 Klijnsmagelden
Gremium
ToezeggingIn de reactie van het college op de uitkomsten van de sociale conferentie en hoe we die op de korte en lange termijn gaan verwerken, zal WH aantonen of we dit in de algemene reserve geparkeerde geld wel of niet moeten inzetten
Stand van zaken collegeInformatiebrief 091 Verbeterpunten armoedebeleid 2018 en aanzet nieuw beleid vanaf 2019
Stand van zaken GriffieVerzonden met vrijdagzending 22 december 2017
Toelichting
Einddatum
Afdeling
Datum afdoening12/22/2017
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Informatiebrief 091 Verbeterpunten armoedebeleid 2018 en aanzet nieuw beleid vanaf 2019.pdf