Toezeggingen


« Terug


ID268
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 30-06-2022 > 7 Voorjaarsnota 2022
CIEGemeenteraad Voorschoten 30-06-2022
OnderwerpVoorjaarsnota 2022
Gremium
Toezegging2e helft 2022 komt voorstel voor maatregelen om energiekosten voor huishoudens met lagere inkomens structureel omlaag te brengen.
Stand van zaken college11 oktober volgt een eerste raadsinformatiebrief aanpak energiearmoede. Deze brief gaat in op de analyse van de problematiek en de maatregelen die nu al worden genomen. In een volgende raadsinformatiebrief begin december volgt een uitgewerkt plan van aanpak. 09-01-23: De informatiebrief 080 is 7 december 2022 verzonden aan de raad.
Stand van zaken GriffieInformatiebrief 080 gekoppeld aan de vrijdagzending van 9 december 2022.
Toelichting
Einddatum12/31/2022
AfdelingV Ondersteuning Voorschoten
Datum afdoening12/9/2022
Afgedaan
Bijlage(s)Informatiebrief 080 Aanpak energiearmoede.pdf