Toezeggingen


« Terug


ID230
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 07-10-2021 > 8 Wensen en bedenkingen verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
CIEGemeenteraad Voorschoten 07-10-2021
OnderwerpWensen en bedenkingen verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
Gremium
ToezeggingWH zal, zodra meer zicht is op mogelijke invulling van publieke functie, hierover met raad in gesprek gaan. Er volgt een informatiebrief op inhoud en proces.
Stand van zaken collegeLoopt een juridische procedure. Zittingsdatum is eerste week december. Zolang gemeente in deze procedure gewikkeld is, is het huidige legaat van toepassing. Bij een eventuele verkoop zal de invulling van de publieke functie weer worden opgepakt in het verkoopproces. Eerste kwartaal van 2023 zal meer duidelijkheid worden gegeven.
Stand van zaken GriffieMet vaststelling Startnotitie Ambachts- en Baljuwhuis (raadsvergadering dd 25 mei 2023) is deze toezegging afgedaan.
Toelichting
Einddatum3/31/2023
AfdelingV FL RA
Datum afdoening9/12/2023
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)