Toezeggingen


« Terug


ID91
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntCommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten 11-04-2019 > 4 Integraal Waterketenplan + presentatie
CIE
OnderwerpIWKP- betrekken onderzoeken Hoogheemraadschap
Gremium
ToezeggingHet college zal nadenken over wanneer de onderzoeken die Voorschoten en het Hoogheemraadschap uitvoeren, kunnen worden betrokken bij de afweging over de komende begrotingsjaren.
Stand van zakenDit is opgenomen in de memo verzonden d.d. 15-05-201 naar de Griffie.
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum5/16/2019
AfdelingR&R
Datum afdoening5/16/2019
Afgedaan
Bijlage(s)Memo WH Lamers dd 14-05-2019 over IWKp (nav cie WRG 11-04-2019).docx.pdf