Toezeggingen


« Terug


ID185
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021 > 10 Aanvullend krediet Valkewegbruggen
CIEGemeenteraad Voorschoten 28-01-2021
OnderwerpAanvullend krediet Valkewegbruggen
Gremium
ToezeggingBij aanpak Valkewegbruggen zal er aandacht zijn voor mogelijkheden tot bescherming ijsvogel.
Stand van zaken collegeIn overleg met wethouder Spil en in samenwerking met mevr. Schroot (D66) worden zwaluwnestkastjes geplaatst in de uitvoering van de Valkewegbruggen.
Stand van zaken GriffieToezegging wordt als afgedaan beschouwd.
Toelichting
Einddatum
AfdelingW Beheer & Vastgoed
Datum afdoening3/17/2021
Afgedaan