Toezeggingen


« Terug


ID156
Portefeuillehouderwethouder Spil
Agendapunt
CIECommissie Burger & Bestuur Voorschoten 02-07-2020
OnderwerpKadernota 2021
Gremium
ToezeggingCollege komt met planning voor verduurzaming vastgoed.
Stand van zaken collegeIs reeds opgenomen in LTA. Planning wordt gewijzigd naar 11-3-21 commissie WRG en 1-4-21 raad. Dossier: overgegaan van wethouder Cramwinckel naar wethouder Spil.
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum11/30/2020
AfdelingW HR, Financiën & Inkoop
Datum afdoening
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)