Toezeggingen


« Terug


ID245
PortefeuillehouderWethouder Van der Elst
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 03-02-2022 > 8 Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit
CIEGemeenteraad Voorschoten 03-02-2022
OnderwerpGemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit
Gremium
ToezeggingBekeken zal worden of het belang van participatie een plek kan krijgen in reglement van orde adviescommissie.
Stand van zaken college11-07-2022: Onder de Omgevingswet is participatie een primaire taak van de initiatiefnemer en behoort niet in het proces van de gemeentelijke advies commissie thuis. De beoordeling van de participatie zal door de gemeente meegenomen worden in het traject van het vooroverleg en/of de vergunningaanvraag, waar ook het advies van de gemeentelijke adviescommissie onderdeel van uitmaakt. In een handreiking participatie zullen initiatiefnemers handvatten meekrijgen over de invulling van participatie. In deze handreiking wordt de initiatiefnemer stap voor stap op een inspirerende wijze meegenomen in dit proces.
Stand van zaken Griffie
Toelichting
Einddatum3/29/2024
AfdelingV FL VBW
Datum afdoening2/21/2024
Afgedaan
Bijlage(s)Memo dd 21-02-2024 Afdoening toezegging 245 Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit