Toezeggingen


« Terug


ID208
Portefeuillehouderwethouder Spil
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 27-05-2021 > 2 Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+
CIEGemeenteraad Voorschoten 27-05-2021
OnderwerpSamenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+
Gremium
ToezeggingConcept samenwerkingsconvenant wordt aan de raad voorgelegd.
Stand van zaken college
Stand van zaken GriffieInf.brief 076 (vrijdagzending 08-10-2021)
Toelichting
Einddatum
AfdelingV FL RA
Datum afdoening10/8/2021
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Informatiebrief 076 Samenwerking Warmte Leidse regio (incl. bijl.).pdf