Toezeggingen


« Terug


ID229
PortefeuillehouderWethouder De Bruijn
AgendapuntGemeenteraad Voorschoten 07-10-2021 > 4 Lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraad
CIEGemeenteraad Voorschoten 07-10-2021
OnderwerpLijst van ingekomen stukken - Brief 1622 van diverse zorgverleners over prioriteitsstelling Medisch Centrum VS
Gremium
ToezeggingRaad zal geïnformeerd worden in hoeverre genoemde punten zijn meegenomen in de prioritering van de afwegingen.
Stand van zaken collegeVerwezen wordt naar de woningbouwprioritering. Wordt verwerkt in de brief over actualisering woningbouwprojecten (week 50); toezegging is hiermee afgedaan
Stand van zaken GriffieInf. brief 013 gekoppeld aan vrijdagzending 28-01-2022
Toelichting
Einddatum
AfdelingV MenS
Datum afdoening1/28/2022
Afgedaan
Relatie met
Bijlage(s)Informatiebrief 013 actualisering van het afwegingskader (woning)bouwprojecten (incl. bijlagen).pdf